Kezdőlap

Tisztelt Ifjú Bolyaisok!

 

Az alábbi linken segítséget kaptok a Kréta  beiratkozáshoz szükséges online felületéhez.

Olvassátok el figyelmesen, és kövessétek az ott leírtakat.

 

- Kréta segédlet letöltés

 

A beiratkozás menetéről bővebb információt a http://www.bolyai-kkt.sulinet.hu/index.php/2-uncategorised/488-tajekoztato-a-2021-2022-tanevre-felvett-tanuloknak linken találhattok.

 

Sikeresen szerepelt a 9. Ny csapata a német nemzetiségi online kvízesten

2021. március 25-én rendezték meg a Teitschquiz nevű online kvízestet, amelyen a 9. Ny csapata is megmérette magát. A versenyt Zoomon tartották a Lenau Haus, a GJU [Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher; Magyarországi Német Fiatalok Közössége], a DSF [Deutsche Selbstverwaltung Fünfkrichen; Pécsi Német Nemzetiségi Önkormányzat] és az ifa [Institut für Auslandsbeziehungen; Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Intézete] szervezésében. 150 jelentkezővel, 33 csapattal valósult meg a rendezvény, köztük a 9. Ny tanulói "Zimetkrapfen Nachwuchsgruppe" néven küzdöttek.

 

A jelentkezők között három németországi csapat, számos pécsi és baranyai felnőtt csapat indult, így a 9.-esek nagyon speciális helyzetből versenyeztek. A kvízesten összesen 66 kultúrával, a pécsi, a Baranya megyei, a magyarországi svábok és a világ más tájain élő német nemzetiségekkel kapcsolatos kérdéseket kellett megválaszolni. A kérdések nehezek voltak (pl. Mely munkájáért kapott Nobel-díjat Herta Müller, sváb írónő? Melyik az a sváb falu, amelyben a kocsma a templom alatt található? Az Aranycsapat melyik focistája nem volt sváb? stb.) ennek ellenére a 9. Ny csapata a 14. helyen végzett.

 

Büszkék vagyunk rájuk, mert azokra a kérdésekre, amelyeket órán is érintettek, nagyon gyorsan tudtak válaszolni, sőt, egyéb kiegészítő információkkal is szolgáltak, amíg a többi csapat a válasz után keresgélt.

További információ: https://tinyurl.hu/UpN9/

Felkészítő tanár: Szász Dorottya tanárjelölt

 

A csapat tagjai: Bán Luca Sára, Bende Nóra, Kovács Sebestyén Patrik, Svébis Klaudia, Szaller Emese, Székely Borbála

 

 

Gratulálunk!

2021. június 05. szombat, 10 óra Szikszó

 

Három aranyérmet, négy ezüstérmet és két bronzérmet szereztek a Bolyai János Gimnázium diákjai a fekvenyomó diákolimpia országos döntőjében.

Egyéniben Sándor Panka 11.A osztályos tanuló a VI. korcsoportban és Csorba Lázár 11.C-s diák győzött az V. korcsoportban, illetve csapatban a dobogó tetejére állhatott a gimnáziumunk fiú VI. korcsoportos együttese.

Ezüstérmes lett Bertók Ida 11.A, Csille Kevin 11.C, és az V. korcsoportos csapatunk, illetve Szenek Máté 12.A a VI. korcsoportban.

Bronzérmet szerzett egyéniben a VI. korcsoportban Halasi Bálint 11.B és Prónai Tamás 12.A. Felkészítőjük: Ábel József

 

Részletes eredmények:

Horváth Kincső (10.D) a Lesefüchse német nyelvű irodalmi vitaversenyben az országos fordulóban a legjobb nyolc közé jutott.

 

Gratulálunk!

Lezárultak a 2020/2021-es tanévben a DSD II vizsgák.

A nehezített körülmények ellenére a vizsgára jelentkezett 14 tanuló mindegyike sikeres vizsgát tett.

 

13 tanuló a célul kitűzött C1 szintű, azaz felsőfokú komplex nyelvvizsgát szerzett, míg 1 tanuló teljesített B2 szinten, azaz kap középfokú komplex nyelvvizsgát munkája eredményeképpen.

 

A tanulók a tanév végén előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát is tettek.

 

Gratulálunk minden vizsgázónak az elért szép eredményhez és további sikereket kívánunk!

 

A vizsgázók

Ülnek balról: Csernák Dorina, Daróczi Tamara, Kerekes Kitti. Krista Éva, Árvai Eszter, Nádasdi Nikolett

Állnak balról: Kiss Vivien, Pécsi Virág, Csontos-Kovács Patrik, Dávid Réka, Cseresnyés Kíra, Frei Nathalie, Törteli Eszter. A képről hiányzik Skultéti Balázs

Felkészítő tanár: Huberné Fekete Elvira

Kedves Vizsgázók!

 

A következőkben a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumban érettségiző diákokra, a résztvevő tanárokra és segítőkre vonatkozó szabályokat, kéréseket, előírásokat foglaljuk össze. Kérem, hogy mindenki, aki a gimnázium épületében vizsgázik, függetlenül a vizsga szintjétől és attól, hogy mely intézményből érkezik hozzánk, tartsa be a következő rendelkezéseket! 

Megjelenés egyenruhában.

Reggel a belépés az iskolába három kapun keresztül történik. 

1. kapu      Főbejárat: Irinyi utca 49. 

2. kapu      Ballagási kapu: az Irinyi utca felőli kiskapu a templom bejáratával szemben.

3. kapu      Hátsó udvari kapu: Berzsenyi D. utca felől, az épületbe az ebédlő melletti ajtón lépnek be a biciklitárolók felől

Minden bejáratnál őrzött biciklitároló áll rendelkezésre. A megfelelő bejáratokat az utcán irányító táblák fogják jelezni.

Mivel igyekeztünk a biztonság érdekében a belépést időben is tagolni, így minden teremnek kijelöltünk egy belépési kaput és egy idősávot, amikor és ahol az adott teremben vizsgázók belépnek az iskolába. Az érettségi első hetére vonatkozóan megtalálja mindenki a rá vonatkozó adatokat a mellékelt táblázatban. A táblázatban nem szereplő vizsganapokon a Főbejáraton kell belépni az épületbe és ügyelni arra, hogy a vizsga megkezdése előtt legalább 30 perccel korábban  meg kell érkezni!

 

Letöltés:belépési rend

 

Tehát előveszi mindenki az iskolájától kapott értesítést. Amennyiben a Bolyaiban vizsgázik az adott napon, megnézi, melyik teremben vizsgázik, majd az itt található táblázatban kikeresi a teremhez tartozó belépési kaput és a belépés idősávját(A táblázatban a különböző napok és tantárgyak bal oldalt alul különböző munkalapokon.)Kérjük, mindenki legyen pontos és fegyelmezett, hogy a torlódásokat elkerüljük. Kérjük, akinek van maszkja, hozza magával és már utcán is viselje. Legyünk tekintettel egymásra, és a szabályok betartásával, intelligens módon védjük környezetünket és magunkat! Várakozásnál kérem, mindenki tartsa meg - iskolán belül és kívül is - az ajánlott 2 m-es távolságot.

 

Az utcán a rendőrség, az iskolában az iskola dolgozói felügyelik a szabályok betartását. 

 

Az iskolába való belépésnél minden belépőnek kötelező a kézfertőtlenítés! A fertőtlenítő minden kapunál rendelkezésre áll. Kérjük, mindenki hozzon magával maszkot és lehetőleg egy kis zacskót, amelybe a szemetet gyűjti a vizsga alatt. A maszkot azonnal vegye fel mindenki, aki még az épületen kívül esetleg nem tette, a maszk használata kötelezőaz épületen belül. A maszkot csak a teremben, a helyükön vehetik le a tanulók, amíg a vizsgadolgozatot írják. A belépésnél, a mosdó használatánál, a felügyelő tanárral, folyosó felügyelővel történő adminisztráció, kommunikáció során és az épület elhagyása közben a maszkot használni kell!

A belépés után szükség esetén el lehet menni a mosdóba, ezután kérem, minden diák foglalja el a vizsgateremben az ülésrendnek megfelelő helyét, amit a vizsga megkezdéséig már nem hagyhat el! A tanterembe való belépésnél is minden esetben kötelező a kézfertőtlenítés.

A helye elfoglalásakor kérem, készítse ki minden tanuló a pad szélére személyazonossági igazolványát! Minden, a vizsga ideje alatt szükséges holmi a padra kerüljön, mobiltelefont kikapcsolt állapotban a táskában kell elhelyezni, a táskákat, szatyrokat pedig a vizsgateremben lévő fogasra, vagy az arra kijelölt helyre kell rakni. Kérem, hogy a karóráját is mindenki a táskájába rakja, minden teremben jól látható helyen van falióra. A vizsga megkezdése előtt 30 perccel kezdődnek a tájékoztatások.

 

A vizsgázóknak kilincset megfogniuk tilos! A vizsgatermek ajtaja a vizsgák alatt nyitva lesz, a mosdóknál takarító személyzet segíti az ajtónyitást és a fertőtlenítést. Ha valamiért mégsem működik így, akkor papírzsebkendő, törlőkendő segítségével nyissa a vizsgázó az ajtót, és mivel egyszerre csak egy tanuló tartózkodhat a mosdóban, akár résnyire nyitva is hagyhatja a fülkeajtót, hogy ne kelljen a kilincshez érni kézzel. Kilépéskor a mosdó ajtaját mindenképpen hagyja nyitva. Mosdó használata után is kötelező a kézfertőtlenítő használata a terembe belépésnél.

A vizsga alatt mosdóba csak a legszükségesebb esetben menjenek ki! A folyosón felügyelők szigorúan egyesével engedik a mosdóba a vizsgázókat, a várakozás alatt min. 2 m-es távolságot kell betartani a várakozók és felügyelő között.

A vizsgázók hozzák magukkal a használható segédeszközöket (matematika függvénytáblázat, történelem és földrajz atlasz, megfelelő szótárak stb.). Amennyiben van otthon, hozzák magukkal a vizsgán megengedett helyesírási kéziszótárt. Mindenki hozzon magának íróeszközt megfelelő mennyiségben, mert kölcsön nem kérhet, és mi sem tudunk biztosítani. Továbbá kérjük, mindenki hozzon magának papírzsebkendőt!

A matematika, történelem és földrajz vizsgák esetén a vizsgázók által hozott függvénytáblázat, atlaszok átnézésekor a felügyelő tanár nem fogja meg a segédletet, hanem a vizsgázó lapozza át a jelenlétében. A folyamat során mindkét fél részéről kötelező a maszk viselése!

 

Magyar helyesírási szótár használata a termekben:

A szótárért a vizsgázó maszkban jön ki, a kezét a szótár megfogása előtt befújja fertőtlenítővel, majd elviszi a helyére. Használat közben végig maszkot visel, használat után pedig visszateszi a különálló asztalra.

A dolgozat beadásakor a vizsgázó ellenőrzi, hogy a neve, vagy emelt szinten az azonosító száma rá van-e írva minden lapra (tisztázati és piszkozati pótlapra is), feltünteti a pótlapok számát a dolgozat borítóján a kijelölt helyen és a dolgozatban áthúzza az üresen hagyott helyeket. Maszkot használva kiviszi a dolgozatát a felügyelő tanárhoz – egyszerre csak 1 vizsgázó, közösen elvégzik a beadáshoz szükséges adminisztrációt, aláírja a kikészített jegyzőkönyvet. Összepakolja a holmiját, ezután távozik a teremből, távozáskor a szemetesbe dobja a lezárt zacskóban lévő szemetét. 

 

A vizsga végeztével kérjük, hogy a lehető leggyorsabban hagyja el mindenki az épületet, és a közterületen is tartsa be a veszélyhelyzettel járó távolságtartásra vonatkozó szabályokat és viseljen maszkot. Az eldobható maszkokat és használt védőeszközöket a kijáratnál erre a célra elhelyezett kukába lehet dobni.

Az épületben minden szükséges helyen pumpás fertőtlenítők rendelkezésre állnak.

 

Köszönjük, hogy a szabályok maradéktalan betartásával segíti az érettségi biztonságos lebonyolítását!

 

Jó munkát és egészséget kívánunk!

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

 

0001 Német-angol nyelvi előkészítő
72787299695

72773685920

72725929983

72796473536

72781274115

72766942714

72628442399

72642628318

72748139190

72777159091

72739176041

72739489313

72732481117

72730105817

72740275973

 

0002 Emelt szintű angol nyelv
73001772158

72610009122

72758890794

72724737021

72665222888

72757786773

72786285256

72772650143

72775315188

72738027593

72787627179

72796016725

72730311833

72759724054

72618972711

72791246105

72702790514

72791064819

72772462573

72774124717

72713266073

72787175123

72787047885

72759772919

72722660025

72698880557

72722648399

72863001936

72794127289

 

0003 Spanyol – magyar két tanítási nyelvű
72787618536

72638903382

72782677697

72702813969

72702582039

72793755844

72776540613

72775708588

72778507627

72624468753

72745646920

72787539675

72750122118

72650519659

72637074157

 

0004 Emelt szintű matematika
72649571567

72794128212

72670503923

72790653250

72791876279

72745554159

72743797757

72629706437

72788506104

72865374428

72771027489

72790438790

72637076151

72672447224

72685687649

 

0005 Emelt szintű informatika
72660432194

72801607056

72787789892

72698897394

72772603303

72756418638

72793103059

72738504451

72758959341

72766666148

72788351403

72794062611

72665414279

72636413622

72655815837

 

0006 Emelt szintű sporttagozat
72651417143

72756355215

72776653205

72670374227

72713273031

72674554297

72776564974

72785871203

72781435501

72733880869

72743772598

72793932591

72776565505

72675521577

72790417137

 

0007 Általános tagozat
72787120288

72748834880

72668825750

72620630294

72787964105

72787269533

72672337008

72561946967

72795864973

72692500374

72726463454

72660906057

72796076474

72749392676

72768560237

A Magyar Diáksport Szövetség és a sportért felelős állami vezetők minden évben értékelik az előző tanév Diákolimpiai általános-, közép- és a kis iskolák között versenyein kiemelkedően szereplő intézményeket és a testnevelésben, sportversenyekre való felkészítésben végzett pedagógusok munkáját.
 Az elmúlt évtizedben a legjobbaknak a Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-termében adták át az elismeréseket. Idén viszont a vírushelyzet közbeszólt. Ezúttal 2021. március 23-án az MDSZ képviseletében a Dél-Alföldi iroda vezetője, Vincze József és Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerület Központ igazgatója személyesen hozta el, és adta át a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium igazgatójának, dr. Harnos Istvánnak az ország „Legeredményesebb középfokú iskola” címéért járó díjat.
 
A Diákolimpia, melyen minden tanévben közel 150 ezer tanuló vesz részt ma már a legnagyobb országos tanulmányi verseny. Ezen a kecskeméti Bolyai János Gimnázium diáksportolói évtizedek óta kiválóan szerepelnek. A legutóbbi években a Bolyai gimnázium a dobogó harmadik, majd a második, most pedig a dobogó legmagasabb fokán végzett. Mint ismert az MDSZ az előző tanév március közepéig meg tudta rendezni a legtöbb sportág diákolimpiai országos döntőit, ahol a Bolyais diákok atlétika ügyességi és váltó csapatbajnokságon három bajnoki arany, két ezüst-, és egy bronzérmet szereztek. Az iskola lány kosarasai és fiú röplabdázói pedig harmadik helyezést érték el az országos döntőn. A fiú kézilabda és futsalcsapatuk az országos elődöntő dobogójáig jutott, de a remek egyéni versenyzőik is hozzájárultak az országos elsőséghez.
A gimnázium testnevelői: Nyilas Beáta, Ábel József, Kovács Gergely, Szabó Tamás, de a sikerekben az egyesületi edzőknek és a gyerekek korábbi iskoláinak testnevelőiknek is fontos szerepük volt.
 

https://hiros.hu/sport/elso-helyen-vegzett-a-bolyai-janos-gimnazium

„Harang voltál, légy a szabadság hirdetője!” Az Alapítvány a '48-as Hősökért és a Kecskeméti Katona József Múzeum rajzpályázatának díjazott alkotásai Az Alapítvány a '48-as Hősökért és a Katona József Múzeum 11. alkalommal hirdette meg közös rajzpályázatát. Az első alkalommal közel 100 pályamunka érkezett kizárólag Kecskemétről. A rajzpályázatra már évek óta a Kárpát - medence számos városából érkeznek pályaművek. Az idén a járványügyi helyzet ellenére is közel 1200 pályázó küldte el az alkotását. Középiskolás korosztályban Balla Nadin 9. A osztályos tanuló különdíjas lett! 

 

GRATULÁLUNK!

NÉV TANTÁRGY HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR/TANÁROK
Ecsédi András

angol nyelv

I. kategória

4. Csikósné Győrfi Ágnes
Takaró Milán magyar nyelv 14-15. Tóthné Muráncsik Mónika Dominek Zsolt
Daróczi Tamara német nyelv II. kategória 28-29. Huberné Fekete Elvira
Biró Armand  spanyol nyelv II. kategória 23 -26.

Nényei Zita

Eliana Garzón Duarte

Horváth Jázmin spanyol nyelv II. kategória 27.

Puentes-Blanco Piroska

Eliana Garzón Duarte

Szabados Júlia spanyol nyelv II. kategória 11-12.

Puentes-Blanco Piroska

Eliana Garzón Duarte

Zvekán Zsombor spanyol nyelv II. kategória 29-30.

Nényei Zita

Eliana Garzón Duarte

 

Gratulálunk!

egy százalék

Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!

Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.

Adószám: 18364956-1-03

Köszönjük!

 

 

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

August 2022
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum