Kezdőlap

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium a 2021-2022-es tanévben az alábbi versenyeket hirdeti meg általános iskolások számára:

 

Informatikaverseny 8. osztályosok részére - Versenyfelhívás - Jelentkezési űrlap

Matematikaverseny 8. osztályosok részére - Versenyfelhívás - Jelentkezési űrlap

Fizikaverseny 8. osztályosok részére - Versenyfelhívás - Jelentkezési űrlap

Német verseny 8. osztályosok részére - Versenyfelhívás - Jelentkezési űrlap

Vers- és prózamondó verseny - Versenyfelhívás

 

Kedves Diákok!

 

Szeretnék nektek bemutatkozni: Ráczné Karikó Rita vagyok, az iskola pszichológusa.

 

A 2021/22-es tanévben az alábbi lehetőségeket kínálom érdeklődő diákok számára:

 

Tanévnyitó ünnepély 2021. szeptember 1-jén 7:45-től.

Megjelenés egyenruhában!

Gyülekezés az osztálytermekben.

Gólyáknak 14:00-ig, felsőbb éveseknek 11:15-ig tart a tanítás. Ebédelni 11:15-től, illetve 14:00-tól lehet.


Tankönyvek átvétele szeptember 1-jén a tantermekben az osztályfőnök segítségével.

 

Osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák a mellékelt beosztás szerint.

Ha a listán nem találod a neved és jelentkeztél, sürgősen jelezd a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldött levélben!

 

Letöltés: beosztas.docx

 

Iskolavezetés

 

Tisztelt Bolyais Szülők!

 

Magyarország Kormányának döntése alapján lehetőség nyílik a 12-18 éves korosztály COVID-19 oltására az iskolákban. A tervezett oltási időpont augusztus 30-31. Az oltási feladat megszervezéséhez szükséges az érintett korosztály számának felmérése, valamint az oltást igénylők létszámának meghatározása.

 

Amennyiben szeretnék, hogy gyermekük az iskola szervezésében kapja meg COVID-19 védőoltását, kérjük 2021.augusztus 5-ig az alábbi kérdőív kitöltésével jelezzék szándékukat iskolánknak az oltás előkészítéséhet. A kérdőív csak előzetes információgyűjtésre szolgál, nem jelent regisztrációt az oltásra.

 

Köszönjük segítségét!

 

Kérdőív

 

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium ”Kecskemét környezetterhelési térképének digitális mérési megvalósítása” projekt környezeti mérésekre alapult, műszaki és természettudományok iránt érdeklődő, digitális mérőeszközök gyakorlati alkalmazásait felhasználó végzős tanulók (Fekete Bálint Endre, Hornyák Máté Tamás, Szekeres György) közreműködésével valósult meg.

A pályázati támogatásnak köszönhetően környezeti méréseket támogató szenzorokat, tápegységeket, mérő-adatgyűjtő egységet (Einstein Tablet+3) sikerült beszerezni. A tanulói trió saját fejlesztésű mérőegységet épített, mellyel a város különböző részein végzett méréseket tanulmányozva következtetéseket, megoldási javaslatokat tehettek a tanulók. A mérési adatok feldolgozása tette lehetővé „Kecskemét környezetterhelési térképének digitális mérési megvalósítása” projekt befejezését, a környezeti terhelési térkép megrajzolását.

 

Nyári ügyelet 2021-ben:

2021 június 30. és augusztus 18. között minden szerdán 9-13-ig.

Az elmúlt hetekben, az érettségi vizsgák hevében rendhagyó szakmai találkozónak adott helyet a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium. Többször olvashattunk a bolyais diákok sikereiről, a tudományos konferenciákon elért eredményeikről a környezetvédelmi projektjeikről, de ez az alkalom felszínre hozta, hogy akutató tanulók elméleti munkájuknak gyakorlati alkalmazásai is lehetnek. A gimnázium fizika szaktantermében megjelent érdeklődőket Dr. Harnos István igazgató köszöntése után a végzős trió Fekete Bálint Endre, Hornyák Máté Tamás, Szekeres György tanulók magasszíntű szakmai bemutatója követte az általuk készített környezeti mérő-adatgyűjtő egységről és annak gyakorlati alkalmazási lehetőségeiről.

 

 

 

 

Az előadás után helyszíni bejárás történ az iskola tetőterén, ugyanis a tanulók élőben mutatták be a működő rendszert. Az adatok begyűjtésére, tárolására és továbbítására Horváth Tibor rendszergazda segítségével az iskola informatikai rendszerét tették alkalmassá, hogy hálózatban működjenek a város különböző mérőpontjaira telepített készülékek folyamatosan és szinkronban mérjenek és küldjenek adatokat. Ez a lehetőség tette érdekessé, keltette fel figyelmét a város vezetőségének, szervezték meg először online módon a kapcsolatfelvételt az érintett szervezetekkel.

A helyszíni bejárás során Gaál József alpolgármester úr kiemelte a kreatív ötletben rejlő lehetőséget és ennek hasznosítását a város légköri szennyezési gócainak feltérképezésében. A Környezetfejlesztési csoport részéről Györkös Barnabás csoportvezető és Varga Levente térinformatikus úrak a konkrét megvalósítás lehetőségeit vázolták, a Városfejlesztő Kft. részéről Kanalas Imre úr a érési adatok elemzésének jelentőségéről tájékoztatta a jelenlévőket. A gimnáziumban évek óta folytatott diáktudományos munka gyakorlati alkalmazása a Neuman János Egyetem támogatása mellett a Magyar Agrár- és Természettudományi Egyetem urbanisztikai tanszék oktatóival, Mandula Péter hallgató részvételével bővült. Az Urban Management Solution Kft. (www.urbanms.hu) képviseletében bemutatásra került az általuk fejlesztett környezeti egység kínálta lehetőség. Képviseletükben Ticz Ádám, Ecsedi István és Szűcs András úrak az iskola tetőterén végeztek méréseket, szakmai megbeszélést az Nemzeti Tehetségprogram és az Útravaló - Út a Tudományhoz pályázati támogatás keretében megvalósuló kutatási projektek jővőbeli fejlesztési lehetőségeiről.

A szakmai találkozó Sikó Dezső szaktanár úr értékelésével, köszönetnyilvánításával fejeződött be.

 

 

Tanévzáró ünnepély 2021. június 26. (szombat) 10:00 - 10:45 (osztályterem)

Ballagás 11:00 - (udvar)

 

 

Frissítve 2021. 06. 17

 

Az elektronikus beiratkozás menete

Kérjük, hogy aki még nem töltötte ki az online kérdőívünket, az 2021. június 20-ig tegye meg!!!

 - Online kérdőív

 

Kedves Szülők, Diákok!

 

A Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumba felvételt nyert tanuló szülője, vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat.

Az elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA rendszer üzemeltetője az e-Ügyintézés felületén biztosítja 2021. június 15-től a szülő vagy a törvényes képviselő részére, hogy a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse a középfokú iskola részére a „Beiratkozás középfokú intézménybe” folyamat segítségével. Az elektronikus beiratkozáshoz az INNEN letölthető tájékoztató nyújt segítséget. Az adatok elektronikus úton való megküldésére 2021. június 22-én 12 óráig van lehetőség. Kérjük, mindenki hozza magával az első szülői értekezletre az e-Ügyintézés felületen kitöltött adatlapokat nyomtatva, aláírva, ahol szükséges tanúzva.

 

Aki a KRÉTA rendszer használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, annak lehetőséget biztosítunk személyes beiratkozásra. A személyes beiratkozáson mindkét szülőnek vagy törvényes képviselőnek, továbbá a tanulónak a személyes megjelenése szükséges.  Egyszemélyes felügyeleti jog esetén egy szülő és a tanuló megjelenése elegendő, de kérjük, az erre vonatkozó végzés bemutatását.

 

A személyes beiratkozás, illetve a kitöltött adatlapok és egyéb dokumentumok leadásának időpontjai:

9.A      sport/általános                        2021. június 22. 13.00 – 16.00 (aula)

9.B      angol                                       2021. június 23. 13.00 – 16.00 (aula)

9.C      matematika/informatika         2021. június 23. 13.00 – 16.00 (302-es terem)

9.Ny    spanyol/német                        2021. június 24. 13.00 – 16.00 (aula)

A Bolyai János Gimnázium lehetővé teszi, hogy a tanulók a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmüket (NEK adatlap) szülőjük vagy törvényes képviselőjük útján a beiratkozást követően is benyújthassák az iskolához. A beiratkozást követően ügyfélfogadás minden szerdán 9.00 -13.00 óráig. Az adatlapokat a későbbiekben ügyfélfogadási időben lehet a leadni iskolánkban. Kérjük, hogy legkésőbb július 14-ig adják le a NEK adatlapot, mert csak így készül el szeptember 1-re a tanuló diákigazolványa!

 

 

Tisztelt Ifjú Bolyaisok!

 

Először is mindenkit szeretettel üdvözlök a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulói sorában. Örülünk, hogy a mi iskolánkat választottátok és reméljük komoly tudást és szép élményeket szereztek nálunk.

Sajnos kicsit más helyzetben kezditek meg a középiskolai tanulmányaitokat, mint az elődeitek. A jelenlegi tájékoztató is általában személyesen szokott elhangzani a beiratkozáson. Kérem, figyelmesen olvassátok végig az alábbi információkat - akár többször is -  és pontosan hajtsátok végre a kéréseinket, betartva a határidőket! Készítsétek elő a kért iratokat, dokumentumokat és töltsétek ki pontosan a nyomtatványokat és az online kérdőívet!

 

Leendő osztályfőnökeitek:

9.A:     sport/általános                         Búti Csaba

9.B:     angol                                          Kothenczné Kemény Éva

9.C:     matematika/informatika         Németh István

9.NyKNy:   spanyol/német                  Szőke-Tóth Zsolt

Gimnáziumunk egyenruhája lányoknak fehér blúz, sötét szoknya és a saját gallérunk, fiúknak sötét színű öltöny és a saját bolyais nyakkendőnk. Fiúknak és lányoknak is a gimnázium logóját ábrázoló kitűző. A gallért, a nyakkendőt és a kitűzőt az iskolában lehet megvásárolni és az osztályfőnöktől fogjátok megkapni. Testnevelés órán az iskola logójával ellátott pólót viselnek diákjaink, amit szintén az iskolában tudtok megvásárolni. A pólóból bármennyit lehet rendelni, de legalább kettő vásárlását ajánljuk. Kérjük a póló méretét és a rendelni kívánt darabszámot a levél végén  mellékelt online kérdőíven pontosan megadni!

Megtekinthető mérettáblázat

Az iskolánkban zárható egyedi szekrények állnak a diákok rendelkezésére, amelynek használatát kérjük tanulóinktól.

A középiskolásoknak 50 óra önkéntes közösségi munkát kell végezniük a négy év alatt. Ez az érettségire bocsátás egyik feltétele. Iskolánkban ezt külön naplóban dokumentáljuk. Az iskolai közösségi szolgálatról külön csatolunk egy tájékoztató levelet.

A kilencedik osztályosok ingyen kapnak tankönyvet, de azokat a tanév végén a könyvtárnak vissza kell adni. Már most felhívjuk a figyelmet, hogy a tankönyvek állapotára kiemelten figyeljetek. A tankönyvkezelésről és a tankönyvosztásról külön tájékoztatót mellékeltünk.

Az étkezés saját ebédlőnkben történik. A menzával kapcsolatos tájékoztató és kitöltendő kérdőív mellékletben található. Kérem, töltsétek ki és juttassátok vissza az első szülői értekezleten iskolánkba!

Iskolánkban védőnő, iskolaorvos és iskolai pszichológus is dolgozik. A napi munkában közvetlenül a védőnő vesz részt. Ő is készített egy tájékoztatót és egy kérdőívet Nektek, amelyet kérünk elolvasni és a kérdőívet kitöltve visszajuttatni hozzánk.

Iskolánk tanulói a beiratkozás után megkapják egyedi *@kbjg.hu-s e-mail címüket, melyet elsősorban az iskolai kommunikációhoz és a Microsoft Teamsbe való bejelentkezéshez kell használni.

Még júniusban szervezünk osztályonként csak a szülőknek egy rövid értekezletet, ahol a szülők személyesen is megismerkedhetnek velünk. A szülői értekezleteket az aulában vagy a 302-es teremben tartjuk, a megfelelő szabályok betartásával. Kérjük, hogy minden családból csak egy szülő jelenjen meg!

A szülői értekezletek időpontjai:

9.A      sport/általános                         2021. június 22. 16.30 Aula

9.B      angol                                          2021. június 23. 16.30 Aula

9.C      matematika/informatika        2021. június 23. 16.30 302-es terem

9.NyKNy    spanyol/német                 2021. június 24. 16.30 Aula

Kérem, a szülői értekezletre mindenki hozza magával a következőket:

 • A beiratkozásnál az e-Ügyintézés felületen kitöltött adatlapokat nyomtatva, aláírva, ahol szükséges tanúzva
 • A diák anyakönyvi kivonatának másolata
 • A diák TAJ kártyájának másolata
 • A diák adókártyájának másolata (akinek még nincs később pótolhatja)
 • A diák személyi igazolványának, lakcímkártyájának másolata
 • A másolatokra kérjük ráírni kézírással, aláírással, hogy a „másolatok készítéséhez hozzájárultam”
 • NEK adatlap (Okmányirodában, Kormányablakban előzetesen elkészítendő, diákigazolvány igényléséhez nélkülözhetetlen)
 • Kitöltött nyomtatvány a védőnőnek
 • Kitöltött nyomtatvány a menzához
 • A fent részletezett egyenruha kiegészítő, kitűző, póló, IKSZ napló megvásárlásához szükséges készpénz (két póló rendelése esetén kb 6.500 Ft). A megvásárolt kiegészítők, póló, kitűző, napló augusztusban vehető át az osztályfőnöktől.
 • A szekrények bérleti díja augusztusban fizetendő (3.500 Ft/év)

Diákigazolvány igénylését csak a leadott NEK adatlappal tudjuk kezdeményezni. Aki a júniusi szülői értekezleten leadja a NEK adatlapot, szeptember 1-én átveheti az új diákigazolványát. Végül kérnénk mindenkit, hogy figyelmesen töltse ki az alábbi online kérdőívet, többek között ez fogja meghatározni a tanult második idegen nyelvet, amin a későbbiekben változtatni már nem lehet.

Online kérdőív (kérjük figyelmesen töltsétek ki, a beiratkozás zökkenőmentes lebonyolításához) - a bejelentkezéshez használd az oktatási azonosítódat.

 

Letölthető dokumentumok:

- iskolavédőnői tájékoztató (kinyomtatva, kitöltve várjuk vissza)

- tájékoztató iskolai étkezéshez

- adatbekérő lap iskolai étkezéshez (kinyomtatva, kitöltve várjuk vissza)

- nyilatkozat kedvezményes iskolai étkezéshez (kinyomtatva, kitöltve várjuk vissza)

- tájékoztató az 50 órás közösségi szolgálatról

- tájékoztató a tankönyvellátásról

 

Üdvözlettel:

Dr. Harnos István

intézményvezető

egy százalék

Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!

Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.

Adószám: 18364956-1-03

Köszönjük!

 

 

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

August 2022
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum