Sport

Köznevelés típusú sportosztály felvételi követelményei a 2024/2025. tanévre

A köznevelésű sportosztályba történő testnevelés felvételi három egységből áll:

A TAGOZATRA CSAK AZOK A TANULÓK JELENTKEZHETNEK, AKIK A KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMMAL EGYÜTTMŰKÖDÉSI SPORTSZERZŐDÉSBEN ÁLLÓ - VAGY AZT KÉSŐBB MEGKÖTŐ - EGYESÜLET IGAZOLT VERSENYZŐI. 

 

I. EGYSÉG:  Az alábbi 3 féle igazolás beküldése 2024. február 25. 24:00 óráig az alábbi címre:

email cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sikertelen felvételit eredményez, azaz „NEM FELELT MEG” minősítést von maga után, ha az alább felsorolt igazolások közül bármelyiket is a megadott határidőig a jelentkező nem küldte be! Már az alkalmassági vizsgára sem hívjuk be az igazolásokat határidőig be nem küldő jelentkezőt!

1.) Sportegyesületi tagsági igazolás (másolat eredeti színes egyesületi pecséttel)

2.) Érvényes sportorvosi igazolás (másolat eredeti sportorvosi pecséttel)

3.) A jelentkező diáknak a felvételi évében vagy az azt megelőző egy tanítási évben (azaz 2022. szeptember elért legjobb sportági egyesületi és/vagy diákolimpiai országos döntőn vagy országos elődöntőn elért eredményének igazolásaAz eredményeiket és válogatott tagságukat a sportági szakszövetségek vagy az MDSZ (Magyar Diáksport Szövetség) által kiadott hivatalos, pecséttel ellátott igazolással kell beküldeniük.) 

                                                                                                                                        

AZ IGAZOLÁSOK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: 2024. FEBRUÁR 25.

 

II.) EGYSÉG: MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS

 

III. EGYSÉG: KONDICIONÁLIS ÉS KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK FELMÉRÉSE - GYAKORLATI ALKALMASSÁGI 0-12 pont és MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS (0-5 pont)

Az alább felsorolt hat tesztből legalább négy sikeres teljesítése kötelező! Két nullás teszt a „NEM FELELT MEG” minősítést vonja maga után!

 

A.) Ingafutás (mp)                                                               0-1-2 pont
B.) Függés (mp)                                                                    0-1-2 pont
C.) Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) NETFIT   0-1-2 pont
D.) Helyből távolugrás (cm)                                               0-1-2 pont
E.) Medicinlabda vetése fej fölött hátra két kézzel (m)   0-1-2 pont

F.) Hasizom teszt (db)                                                         0-1-2 pont

 

A gyakorlatok végrehajtásának leírása:

 

  1. Ingafutás (egy kísérlet)

A kosárlabda pálya alapvonala és a félpálya vonala között (14 m) kell 5x oda-vissza (10 hosszt) futni.

A gyakorlat végrehajtása: A tanulók felállnak a kosárlabda pálya alapvonala mögé. A tanár jelzésére elfutnak teljes sebességgel a kosárlabda pálya felezővonaláig, ott azt lábbal megérintve kitámasztanak, és teljes sebességgel visszafutnak az alapvonalig, ahol azt szintén lábbal megérintve újra kitámasztanak. Mindezt még négyszer megismétlik. Érvénytelen az időeredmény, ha a tanuló egyszer is nem érintette meg lábbal valamelyik vonalat! 

 

Fiú: Lány:
0 pont:   34:01 mp és fölötte 0 pont: 35:01  mp és fölötte
1 pont: 34:00 – 32:01 mp között 1 pont: 35:00 – 33:01 mp között
2 pont: 32:00 mp és alatta 2 pont: 33:00 mp és alatta

 

B.)Függés (egy kísérlet) 

Kiinduló helyzet: Hajlított karú függés felsőfogással a húzódzkodó rúdon, az áll a rúd vonala felett van,  nem érhet hozzá. A gyakorlat megkezdéséig a tanuló a bordásfalon támaszkodhat a lábával. A gyakorlat végrehajtása: A tanár indító jelére a bordásfalon már nem támaszkodhat a felvételiző és a kiinduló helyzetben leírt hajlított karú függésben kell, hogy megtartsa magát. Az áll vonala a húzódzkodó rúd vonala alá nem kerülhet. Ha az áll vonala a húzódzkodó rúd vonala alá kerül, vagy a tanuló eléri a maximális pontnak megfelelő másodpercet, akkor véget ér a feladat.

Fiú: Lány:
0 pont:   0 – 30” mp között 0 pont: 0 – 20” mp között
1 pont: 31 – 40” mp között 1 pont: 21 – 30” mp között
2 pont: 41” mp -          2 pont: 31”mp -

 

C.) Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (egy kísérlet)

NETFIT ütemezett fekvőtámasz teszt. Kiinduló helyzet: A tanuló vállszélességű fekvőtámaszban helyezkedik el, kezei előre néznek, ujjai nyújtottak, lábai egyenesek és kissé nyitottak, lábujjain támaszkodik. A gyakorlat végrehajtása: A tanuló maximális számú karhajlítás-nyújtást igyekszik végrehajtani a hanganyag által diktált ütemben, törekedve arra, hogy teste folyamatosan egyenes vonalban maradjon, és a karhajlítás mélysége minden ismétlésnél kb. 90°-os legyen. A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (35 db), vagy már nem képes több karhajlítás-nyújtást helyes technikával végrehajtani, magáll, illetve másodjára téveszti el az ütemet.

 

Fiú: Lány:
0 pont:   0 – 19 db   0 pont: 0 -  9 db
1 pont: 20 - 29 db    1 pont: 10 - 19 db
2 pont: 30 db - tól 2 pont: 20 db - tól

                        

D.) Helyből távolugrás (3 kísérlet) 

 

Kiinduló helyzet: A tanuló a kijelölt vonal mögött áll, térdei hajlítottak, a karjai a test előtt, párhuzamosan a talajjal, a lábujjak éppen érintik az elugró vonalat. A gyakorlat végrehajtása: A tanuló a kar hátra majd előre lendítésével vegyen lendületet és rugaszkodjon el arra törekedve, hogy a lehető legmesszebb érjen talajt. Érkezés páros lábra. A tanuló három kísérletet tehet és a legjobb eredményt kell rögzíteni az elért távolságot centiméterben megadva. Az ugrás távolságát az elugró helyhez közelebb eső sarok talajra érkezési pontjáig mért legrövidebb távolság adja.

 

Fiú: Lány:
0 pont:   0 – 189 cm között 0 pont: 0 – 169 cm között
1 pont: 190 – 219 cm között 1 pont: 170 – 199 cm között
2 pont: 220 cm-től 2 pont: 200 cm-től

 

E.)Medicinlabda vetés hátra (3 kísérlet) Fiúk 4 kg-os, Lányok 3 kg-os medicinlabdával

Kiinduló helyzet: Terpeszállás a dobóvonal előtt háttal felállással, a medicinlabda a kézben, könyökben hajlított karral, a mell előtt. A gyakorlat végrehajtása: 1. ütem: térd- és csípőhajlítás közben a medicinlabda beengedése a két láb közé, karnyújtással mélytartásba; 2. ütem: lábnyújtással és törzsfeszítéssel a medicinlabda nyújtott karú vetése, karlendítéssel mellső középtartáson és magas tartáson át, hátra.

 

Fiú: Lány:
0 pont:   0,0 –   7,0 m között     0 pont: 0,0 – 6,0 m között
1 pont: 7,1 –   9,9 m között 1 pont: 6,1 – 8,9 m között
2 pont: 10,0 m-től 2 pont: 9,0 m-től

 

F.) Hasizom teszt (egy kísérlet)

Kiinduló helyzet: Hanyatt-fekvés bordásfalnál, lábfejek terpeszben beakasztva a bordásfal egyik fokába úgy, hogy a térdízület és a csípőízület derékszöget zár be. Kartartással mellső rézsútos mélytartásban. 

A gyakorlat végrehajtása: 1. ütem: törzsemelés és két láb között két kézzel bordásfal érintés, a bordásfal azon fokát kell megérinteni, amelyiken a talpa támaszkodik; 2. ütem: törzsleengedés kiindulóhelyzetbe.

A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (60 db), vagy már másodszor nem érintette meg ütemre a bordásfal azon fokát, amelyiken a talpa támaszkodik.

 

Fiú: Lány:
0 pont:   0 – 59 db 0 pont: 0 – 59 db
1 pont: 60 -79 db 1 pont: 60 -79 db
2 pont: 80 db felett       2 pont: 80 db felett      

 

A TESTNEVELÉS FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁSA:

 

AZ ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁM 50 PONT. A 29 PONT ALATTI (AZAZ 28 PONT ÉS KEVESEBB) ÖSSZES PONTSZÁM A „NEM FELELT MEG” MINŐSÍTÉST VONJA MAGA UTÁN.

 

I.) Sporteredményesség 0-33  pont

Az olimpiai sportágakban a felvételi évében, vagy az azt megelőző egy tanítási évben (azaz 2022. szeptember 1. utáni eredmény) korosztályos magyar bajnokságban 1-3. helyezést ért el, és/ vagy a felvételi évében, vagy az azt megelőző egy évben verseny-jegyzőkönyvben szerepelt korosztályos válogatott volt, Ők MENTESÜLNEK a sportosztályba kerülésért kötelező gyakorlati felvételi alól, és MAXIMÁLIS (50 pont) sport felvételi pontszámot kapnak. Azonos felvételi összpontszám esetén a magasabb szintű sporteredményt elért jelentkező élvez előnyt. A jelentkező sportágeredményességi pontszámát a megadott határidőig hivatalosan beküldött sporteredményeiből számítjuk az alábbiak szerint:

 

Pontszám Eredmény
33 pont Olimpiai egyéni sportágban, magyar korosztályos országos döntőben elért egyéni 4-8. helyezés
33 pont Olimpiai csapat sportágban, a magyar bajnokság országos döntőjében, illetve a legmagasabb osztályú bajnokságában elért 4-8. helyezett csapat azon tagja, aki az összes mérkőzés 75%-án pályára lépett.(igazolás szakszövetségi honlapról)
30 pont Olimpiai egyéni sportágban, magyar korosztályos országos döntőben elért egyéni 9-16. helyezés
30 pont Olimpiai csapat sportágban, a magyar bajnokság országos döntőjében, illetve a legmagasabb osztályú bajnokságában elért 9-16. helyezett csapat azon tagja, aki az összes mérkőzés 75%-án pályára lépett. (igazolás szakszövetségi honlapról)
27 pont Olimpiai csapat sportág országos döntőben elért 4-8. helyezett csapat azon tagja, aki az összes mérkőzés 50 %-án pályára lépett.(igazolás szakszövetségi honlapról) illetve az egyéni csapatversenyben nem számított bele az eredménye az elért helyezésbe.  (igazolás szövetségi honlapról-ranglista)
24 pont Olimpiai sportágban, Diákolimpia országos döntőn elért 1-8. helyezés
21 pont Olimpiai sportágban, Diákolimpia országos elődöntőn elért 2-4. hely
18 pont Nem olimpiai sportágban Magyar bajnoki 1-8. helyezés;
15 pont Nem olimpiai sportágban Diákolimpia országos döntőn elért 1-8. helyezés.
12 pont Nem olimpiai sportágban Magyar országos bajnoki 9-16. hely;
0 pont Az olimpiai és nem olimpiai sportágakban a fentebb felsorolt eredményeket nem elérők.

 

II.) Általános kondicionális és koordinációs képességek 0-12 pont

 

III.) EGYSÉG: MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS (0-5 pont)

 

 

 

egy százalék

Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!

Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.

Adószám: 18364956-1-03

Köszönjük!

 

 

 

 

Öregdiák találkozó 2023. május 13.

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum