Beiskolázási tervünk

Beiskolázási tervünk

Iskolánk 4 osztályában 7 különböző emelt szintű képzést folytatunk. A tizenegyedik osztálytól kezdve tanulóink az emelt szinten folytatott képzés mellett heti 4-6 órában szabadon választhatnak érettségi előkészítő óráink közül, amelyeken az egyetemi felvételhez előírt követelmények minél eredményesebb teljesítésére készítjük fel diákjainkat.

Az emelt szintű matematika és emelt szintű informatika osztályunkbaazoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik az átlagosnál nagyobb érdeklődést mutatnak a matematika, az informatika és a természettudományos tantárgyak iránt, valamint vállalják, hogy az iskolát képviselik a különböző versenyeken. A négy év során emelt óraszámú matematikával alapozzuk meg a természettudományok magasabb szintű elsajátítását. Ebben az osztályban csoportbontásban tanulják a tanulók a matematika és informatika tantárgyakat. A 11. és 12. évfolyamon pedig a diákok érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak vagy további matematika órákat vagy emelt óraszámú informatikát illetve fizikát. A legtehetségesebb diákoknak lehetőséget biztosítunk a nyelvi órák magasabb óraszámban való tanulására is, amellyel a biztosabb nyelvtudás megszerzését segítjük. A képzés színvonala és a szakosodás lehetővé teszi, hogy tanulóink eredményesen készüljenek fel az emelt szintű érettségire valamint a mérnöki, informatikus vagy közgazdasági egyetemeken folytatott felsőfokú tanulmányaikra.

Első idegen nyelvként csak az angol nyelv választható. Az angol nyelv oktatása A2 szinten kezdődik kilencedik osztályban.

Az emelt szintű sportosztályban a testnevelési órák száma kiegészül a nulladik és az 1. órában tartott, az adott sportághoz kapcsolódó szakedzővel irányított foglalkozással. Sportosztályunk fő profilja a fiú és a leány kosárlabda, az atlétika, a fiú röplabda és labdarúgás. Oktatásuk a „köznevelési sportiskolai” kerettanterv szerint történik.

A tagozatra csak azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a Kecskeméti Bolyai János Gimnáziummal együttműködési sportszerződésben álló - vagy azt később megkötő - egyesület igazolt versenyzői.

Első idegen nyelvként csak az angol nyelv választható. Az angol nyelv oktatása A2 szinten kezdődik kilencedik osztályban.

Az emelt szintű angol nyelvi osztályunkba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik magas szintű angol nyelvtudást szeretnének szerezni. A képzés középhaladó szintről indul. A négy év során végig heti 6 órában tanulják az angol nyelvet. A képzés célja, hogy a 12. évfolyam végére minden tanuló felsőfokú (C1) típusú nyelvvizsgát és emelt szintű érettségit tegyen.

Magyar–spanyol két tanítási nyelvű osztályunköt évfolyamos. Erre a tehetségfejlesztő tagozatra olyan motivált, önálló tanulásra képes, jó nyelvérzékkel rendelkező, nagyon szorgalmas diákokat várunk, akik egy év intenzív nyelvtanulás után képesek spanyol nyelven más tantárgyakat is tanulni. A spanyol nyelv oktatása teljesen kezdő szintről indul. Az első év során a tanulóknak a haladó szintű nyelvtudás mellett a célnyelven való tanulás képességét is el kell sajátítaniuk. Olyan diákokat várunk, akik örömmel vállalják ezt a kihívást is. Az első, előkészítő évben heti 18 órában intenzív spanyol nyelvi képzés folyik, amelyet heti három órában spanyol anyanyelvű tanár tart. A második évtől minden évfolyamon öt-öt tantárgyat (matematika, történelem, földrajz, informatika és célnyelvi civilizáció) spanyolul tanulnak a diákok, melyek közül kettőből spanyol nyelvű érettségi vizsgát kell tenniük az ötödik év (12. évfolyam) végén. Ha az emelt szintű spanyol nyelvi érettségit legalább 60%-ra (jelesre) teljesítik, államilag elismert felsőfokú, C1 típusú nyelvvizsgát kapnak a kétnyelvű, Spanyolországban is elismert érettségi bizonyítvány mellé.

Második idegen nyelvként csak az angol nyelv választható. A második idegen nyelv oktatása A2 szintről indul.

Az ebben az osztályban végzett diákjaink általában két nyelvvizsgával kezdik el egyetemi tanulmányaikat leginkább gazdasági, turisztikai, kommunikációs, bölcsészet és egészségtudományi területeken.

Német–angol nyelvi előkészítő osztályunkat öt évfolyamosra hirdetjük. Az első évben 12 német és 6 angol nyelvi óra mellett informatikát, matematikát és szövegértést tanulnak diákjaink. Mindkét idegen nyelvet végig emelt óraszámban tanítjuk. A német nyelv haladó szintről, az angol nyelv oktatása kezdő szintről indul. A diákoknak lehetőségük van iskolán belül megszerezni a hazai felsőfokú nyelvvizsgát kiváltó DSD nemzetközi nyelvvizsgát is. Az angol nyelv magas óraszáma pedig biztosítja az emelt szintű érettségi vizsgára avagy a középfokú nyelvvizsgára való sikeres felkészülést. A diákok túlnyomó többsége már két nyelvvizsga birtokában lesz egyetemi hallgató.

Emelt szintű angol – német megnevezésű osztályunkat azok számára kínáljuk, akik magas szintű angol nyelvtudás mellett emelt szintű német nyelvtudásra is szert szeretnének tenni. A képzésre előzetes német nyelvtudás nélkül is lehet jelentkezni.

A tanulók ezen a tagozaton az első két évben heti 6 órában angol nyelvet tanulnak a 3 német óra mellett. Tizenegyedik évben tervezetten emelt szintű érettségi vizsgát és nyelvvizsgát tesznek angol nyelvből. Az utolsó két évben német óraszámuk 5 illetve 6 órára emelkedik az angol nyelv szinten tartása mellett és a gimnázium befejezésével német nyelvből is emelt szintű érettségit és legalább B2 szintű nyelvvizsga letételét szorgalmazzuk.

Kérjük, feltétlenül írják rá a jelentkezési lapra a gimnázium egyedi azonosító kódját és a tanulmányi területek kódjait!

Az intézmény egyedi azonosító kódja: 027945

A feladatellátási hely kódja: 001

A tanulmányi területek kódjai:

0001 ­– német–angol nyelvi előkészítő

0002 – emelt szintű angol nyelvi

0003 – spanyol–magyar két tanítási nyelvű

0004 – emelt szintű matematika

0005 – emelt szintű informatika

0006 – emelt szintű sport

0007 – emelt szintű angol – német nyelvi

Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető:

2024. március 22-től

az iskola aulájában és a gimnázium honlapján.

Az intézmény neve: Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

OM azonosító száma: 027945

Az iskola címe: 6000 Kecskemét, Irinyi utca 49.

Telefonszám: 76/482-071

Web-oldal: www.kbjg.hu

E-mail címe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Igazgató: Dr. Harnos István


egy százalék

Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!

Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.

Adószám: 18364956-1-03

Köszönjük!

 

 

 

 

Öregdiák találkozó 2023. május 13.

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

June 2024
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum