Kezdőlap

A kijavított felvételi feladatlapok megtekintése 2022. január 28. péntek 8-16 óráig.

 

TANULÓI ÉSZREVÉTELEK LEADÁSA:
2022. JANUÁR 31-ÉN 16 ÓRÁIG LEHETSÉGES AZ INTÉZMÉNY PORTÁJÁN, FORMANYOMTATVÁNYON, PAPÍR ALAPON.
(A NYOMTATVÁNYT KÉRJÉK A FELÜGYELŐ TANÁROKTÓL!)
AZ ISKOLA AZ ÉSZREVÉTELT ELBÍRÁLJA, A BÍRÁLAT EREDMÉNYÉT HATÁROZAT FORMÁJÁBAN  AZ ÉSZREVÉTEL BENYÚJTÁSÁT KÖVETŐ HÁROM MUNKANAPON BELÜL ÍRÁSBAN KÖZLI AZ ÉSZREVÉTELT TEVŐVEL. 

A HATÁROZATOKAT POSTÁZZUK A TANULÓ LAKCÍMÉRE.

 

SZÓBELI ÉS GYAKORLATI FELVÉTELI VIZSGÁK TERVEZETT IDŐPONTJA
2022. FEBRUÁR 28 -MÁRCIUS 4.
A FELVÉTELIZŐK SORRENDJÉT PONTOS IDŐPONTOKKAL HONLAPUNKON TESSZÜK KÖZZÉ, KÜLÖN ÉRTESÍTÉST NEM KÜLDÜNK!
AZ IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK  MÁRCIUS 16-TÓL TEKINTHETŐ MEG HONLAPUNKON.


A VÉGLEGES FELVÉTELI EREDMÉNYEKET ÁPRILIS 29-ÉN KÜLDJÜK KI POSTÁN, A TANULÓ LAKCÍMÉRE.

 

 BELÉPÉS SZÜLŐKNEK CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL!!!

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium házirendjének kiegészítése a járványügyi védekezés idejére

 

A járványhelyzet miatt a Házirendünket az alábbi intézkedésekkel, szabályokkal egészítjük ki, igazodva az EMMI által 2022.január 17-én kiadott „INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 5.verzió” című dokumentumhoz.  Ezek célja, hogy olyan körülmények között működjön az iskola, ami a lehető legjobban védi az itt tartózkodók egészségét, és minimálisra csökkenti a fertőzés veszélyét.

Betartása az iskolában dolgozókra, minden diákra és szülőre továbbá az iskolába belépő személyekre kötelező.

A szabályok visszavonásig érvényesek.

1. Az iskolába 2021. november 2-től kizárólag a következő személyek léphetnek be, és tartózkodhatnak itt:

- az a tanuló, aki a gimnáziummal jogviszonyban áll (vendégtanulót is beleértve),

- más intézmények tanulói és az őket kísérő pedagógusok, abban az esetben, ha az iskolánkban megtartott foglalkozásokra, versenyekre, rendezvényekre érkeznek,

- az itt foglalkoztatott személyek (azaz akikkel munkaviszonyban áll az iskola, továbbá portások, takarítók, pénztáros, konyhai dolgozók és büfések),

- a karbantartási, javítási, szállítási munkát végzők (eseti igazgatói engedéllyel),

- azok a bérlők, akik érvényes szerződéssel rendelkeznek,

- a jogszabályon alapuló kötelezettséget teljesítők (pl. szakmai, vagy hatósági ellenőrzést végzők),

- a gimnáziummal jogviszonyban álló tanulók szülei, gondviselői a meghirdetett szülői értekezletek és fogadóórák ideje alatt.

2. Az épületben tartózkodás ideje alatt a maszk szabályos (szájat és orrot elfedő) használata kötelező.

3. Felsőlégúti tünetek (köhögés, légzési nehézség, orrfolyás, torokfájás), továbbá hányás, hasmenés, szédülés, hőemelkedés, láz esetén az 1) pontban felsoroltak maradjanak otthon és forduljanak orvoshoz!

4. Az intézménybe érkezéskor mindenki köteles magát alávetni a testhőmérséklet ellenőrzésének. A testhőmérsékletét érintésnélküli eszközökkel mérjük. Csak akkor lehet belépni az intézménybe, ha a mért testhőmérséklet nem haladja meg a 37,8 ºC fokot.

5. Ezt meghaladó testhőmérséklet esetén a kiskorú tanuló szülőjét értesítjük, a szülő megérkezéséig a tanulót elkülönítjük. A nagykorú tanulót hazaküldjük. Ilyen esetekben az iskola „hazaadási igazolást” ad a tanulónak, amit a háziorvosnak be kell mutatni. A felnőtteknek is haladéktalanul el kell hagyni az épületet, ha a testhőmérsékletük eléri, vagy meghaladja a fenti értéket.

6. Ha valamelyik tanulónkon az iskolában napközben betegség tüneteit észleljük, az eljárás azonos az 5) pontban leírtakkal. Kérjük, hogy a szülő a tanítási idő alatt legyen telefonon elérhető!

7. A fenti esetekben a szülő haladéktalanul konzultáljon a háziorvossal, és csak teljes gyógyulás után, háziorvosi, kezelőorvosi igazolással jöhet gyermeke újra iskolába.

8. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél igazolt koronavírus fertőzés áll fenn.

9. A tanulók az iskolába érkezéskor a testhőmérséklet mérése után fertőtlenítsék a kezeiket! Napközben gyakran végezzenek alapos kézmosást, és többször fertőtlenítsék kezeiket! Az ehhez szükséges fertőtlenítő eszközöket elhelyeztük a bejáratnál, a folyosókon, és minden tanteremben.

10. A hetesek minden óraközi szünetben szellőztessék ki a tantermeket!

11 A tanulók az otthonról hozott, vagy a büfében vásárolt ételt, italt csak az osztálytermükben, a saját helyükön, vagy az ebédlőben fogyaszthatják el. A folyosókon, közösségi terekben tilos az étkezés!

12. Tanórák és étkezések után a tanulók a saját asztalukat fertőtlenítik. Ehhez a felületfertőtlenítőt és papírtörlőt az iskola tantermenként kiosztva biztosítja.

13. A tanulók lehetőleg tartsanak 1,5 m távolságot, kerüljék a csoportosulást!

14. Az őszi, téli időszakban az iskola nem szervez külföldi kirándulásokat.

15. Az iskolai rendezvények szervezésekor előzetesen meghatározzuk a résztvevők maximális létszámát és a belépés esetleges további feltételeit.

16. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

17. A szülőket kérjük, hogy iskolai adminisztrációs ügyeiket a KRÉTA e-Ügyintézés rendszeren keresztül, vagy online módon, illetve a titkárságon keresztül telefonon intézzék!

18.  Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvosi igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

19. A szülői értekezleteket online formában tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttatjuk a szülőkhöz.

20. Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a köznevelési intézménybe csak a védettség igazolását követően lehet belépni. Ez alól kivételt jelent az intézményben foglalkoztatott, a nevelő-oktató munkát végző személy, az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermek, tanuló, a gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig, valamint azon személy, aki a köznevelési intézmény területén bekövetkező, elháríthatatlan eseménnyel (pl. műszaki hiba, egészségügyi veszélyhelyzet stb.) összefüggésben az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek elhárítására irányul. (A rendelkezés értelemszerűen csak az EMMI határozat kiadását követően engedélyezendő belépésekre terjed ki, a tartós jogviszonyban foglalkoztatott olyan személy, vagy tartós jogviszony alapján beszállító olyan külső vállalkozó, aki ezen tartós jogviszonyára figyelemmel eddig is belépési engedéllyel rendelkezett (pl. konyhai alkalmazott), változatlanul beléphet, az ő intézménybe történő belépését értelemszerűen nem kell újraengedélyezni.)

21. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Ezen időszakban az érintett tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

22. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

23. Amennyiben egy köznevelési intézményben (az óvoda kivételével) egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a tanuló visszatérhet az intézménybe.

24. Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba / csoportba tartozó tanulók közül azok, akik oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon, a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja.

 

 

Kecskemét, 2021. október 30.

FIGYELEM! SPORTOSZTÁLYOS FELVÉTELI HATÁRIDŐ VÁLTOZÁS!!!

Változott 2022/2023. tanévre történő Köznevelés típusú sportosztály felvételi követelményeinél az I. EGYSÉG alatt felsorolt 4 féle sport adatlap beküldési határideje!

Az új határidő: 2022. február 18.

Cím: 

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium Titkárság (Sportosztály)

6000 Kecskemét, Irinyi utca 49.

 

Az Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért a 2021/2022-es tanévben megújult formában rendezte meg német nyelvi versenyét, a Vámos Károly Német Nyelvi Versenyt, melynek célja a német nyelvtanulás motiválása, a kreativitás fejlesztése és a tehetséggondozás.

Iskolánk 9.ny és 10.d osztályos tanulói szép számmal képviseltették magukat a háromfordulós versenyen.

 

 

Az első forduló egy fordítási verseny volt, a második fordulóban nyelvhelyességi és szövegértési feladatot kellett a tanulóknak megoldania. A harmadik, egyben utolsó fordulóra 2022. január 11-én jelenléti formában került sor a Kecskeméti Katona József Gimnáziumban. A II. kategóriában (9.-10. osztály) összesen 5 bolyais adta elő 10 perces előadását az online oktatás utáni iskolai életről. Tanulóink eredményeire büszkék vagyunk, gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak!

 

1. helyezett: Csősz Nóra, 9.ny (Felkészítő tanár: Szabó-Szász Dorottya)

2. helyezett: Gáspár Veronika, 10.d (Felkészítő tanár: Pap Viktória)

4. helyezett: Rédei Zsuzsanna, 9.ny (Felkészítő tanár: Szabó-Szász Dorottya)

6-10. helyezett: Bóta Dóra és Kesztyűs Kíra, 10.d (Felkészítő tanár: Pap Viktória)

Német nyelvi munkaközösség

Kedves Szülők és Diákok!

 

A Külföldi Nyelvtanulási Program szervezője a Tempus Közalapítvány 2022.01.08-án a következőkről adott ki tájékoztatást:

„A koronavírus-világjárvány következtében még mindig fennálló bizonytalanságok miatt Magyarország kormánya úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a Külföldi Nyelvtanulási Program indítását. Ennek megfelelően a Programra való pályázási folyamat 2022-ben nem kezdődik el, arra 2023-ban lesz lehetőség.”

 

Ezek alapján a tervezett kiutazásokra nem kerül sor az idei nyáron. Nagyon sajnáljuk és reméljük a 2023-as év nyarán már megengedik a körülmények a program lebonyolítását!

 

Tisztelettel:

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium
KNyP szervező munkacsoport
 

Az írásbeli vizsgákat 2022. január 22-én, alapvetően a szokásos szabályok szerint szervezzük meg, de a járványhelyzet miatt biztonsági intézkedésekkel egészítettük ki az eljárásrendet.

Minden résztvevőtől kérjük a szabályok pontos betartását!

 • Mindenekelőtt kérjük, hogy betegen senki ne jöjjön felvételizni!
 • Az egészséges, tünetmentes vizsgázók 9 óra 25 perc és 9 óra 40 perc között érkezzenek a gimnáziumba.
 • Legkésőbb 9 óra 45 perckor minden vizsgázónak a számára kijelölt teremben kell tartózkodnia.
 • Személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványt (személyi igazolványt vagy diákigazolványt), továbbá kék vagy fekete színű tollat hozzanak magukkal.
 • A kísérő felnőttek az épületbe nem jöhetnek be. Azt javasoljuk, hogy 11 óra 50 perckor jöjjenek vissza a tanulókért.
 • A tanulóknak már az iskolába érkezéskor maszkot kell viselni, és az aulában mindenkinek megmérjük a testhőmérsékletét.
 • Belépéskor mindenki fertőtlenítse a kezét a bejáratnál elhelyezett adagolókból, majd a Bolyais diákok segítségével menjen be a vizsgatermébe.
 • Egy terembe maximum 10 tanulót osztottunk be.
 • A felügyelő tanárok maszkot viselnek, a tanulóknak is ezt javasoljuk, de számukra ez nem kötelező.
 • A felvételi vizsga pontosan 10 órakor kezdődik.
 • A vizsgázóknak először magyar nyelv feladatlapot, majd matematika feladatlapot kell megoldani. Mindkét rész 45 perces, és közöttük 15 perc szünetet tartunk.
  A magyar írásbelin nem használható semmilyen segédeszköz.
  A matematika írásbelin ceruzát, vonalzót, körzőt és szögmérőt használhatnak. Ezekről a segédeszközökről a tanulóknak maguknak kell gondoskodni.
 • A szünetben, a folyósókon és a mosdókban a maszk használata kötelező. Kérjük, hogy a tanulók kerüljék a csoportosulást, tartsanak egymástól 1,5 m távolságot.
 • Kérjük, hogy a vizsga második részének befejezése után a tanulók rövid időn belül hagyják el az épületet!
 • A felvételi eljárással kapcsolatos további eseményekről honlapunkon tájékoztatjuk az érintetteket. Javasoljuk, hogy továbbra is folyamatosan nézzék iskolánk honlapját.
 • Aki betegség miatt nem tud részt venni a vizsgán, kérjük, jelezze az iskola titkárságán(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 76/507-522). Ők a pótnapon, január 27-én 14 órától vizsgázhatnak. Orvosi vagy hatósági igazolást hozzanak magukkal.

Minden felvételiző tanulónak jó egészséget, izgalommentes és sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Az alább felsorolt oktatási azonosítókkal rendelkező tanulók jelentkezési lapja érkezett be:

72618853971 72685766161 72774751940
72619837121 72694055418 72775518449
72620224778 72702945897 72776210313
72623214588 72711704640 72776246020
72641481955 72717228615 72776431898
72642629923 72719878646 72776528548
72644616325 72722985316 72777277291
72644621601 72724650171 72778461107
72644622378 72729499675 72780343521
72649585929 72732991291 72781353685
72654838318 72735785205 72781864505
72655743228 72736356636 72783765426
72656785142 72737205903 72784411497
72660467396 72738016938 72786904701
72665133204 72739548639 72786995653
72665135245 72740086288 72787195387
72665141879 72740399012 72787207586
72665144164 72740527426 72787800668
72665150878 72740778257 72790978701
72665155266 72741685439 72791125997
72665161138 72745942848 72791590600
72665161755 72747476338 72791665238
72665396161 72747644676 72792402026
72665416380 72749472006 72792950924
72665417824 72749532187 72793532455
72665421086 72751602108 72795980041
72665442139 72757113228 72796089418
72668072087 72758707264 72799017172
72668101394 72759187679 72801552065
72668568831 72759348493 72803235414
72670409331 72760186629 72812040762
72670769078 72760495811 72812049285
72671024994 72762232604 72812062779
72673652631 72766086406 72932207464
72676450460 72766106554 72952328091
72677940798 72770609380 72957880082
72681938900 72772501869 73435891346
72685493770 72773644202  

DSD II B2/C1 szintű német nyelvvizsga a Bolyaiban - 2021

 

A 11. d osztály német-angol emelt szintű nyelvi csoportja 2021. november 24-én vizsgázott írásban, és december 16-17-én tette le a szóbeli vizsgát. Az írásbeli vizsga eredményei még nem ismertek, mert a vizsgát tett tanulók dolgozatait egységesen Németországban javítják.

A szóbeli vizsga, mint minden évben, a Bolyaiban zajlott le. A tanulók teljesítményét a vizsgabizottság tagjai, Schnell Ildikó, a csoport német nyelvi szaktanára, Pap Viktória, a 10. d osztály német nyelvi szaktanára, valamint Heike Neyens, a Külföldi Német Iskolák (Zentrum für Auslandschulen) magyarországi intézményvezetője, iskolánk német nyelvi lektora, a vizsgabizottság elnöke értékelték.

14 tanuló tett sikeres szóbeli vizsgát, és reméljük, hogy a márciusi végső eredmények is ilyen sikeresek lesznek.

 

                                                                               Megyesiné Vikor Aranka

                                                                     német nyelvi munkaközösség-vezető

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, a Europe Direct Információs Hálózat és a Szegedi Egyetem Germán Filológiai Intézete „Európa Ifjú Költője” címmel angol-magyar, német-magyar versfordítói pályázatot hirdetett, amelyre iskolánk tanulói is küldtek be pályázatot.

A versenyen országszerte nagy számban vettek részt diákok, így nagy büszkeség számunkra díjazott tanulóink sikerei.

2. vers – Christine Nöstlinger: Löwehnzahn

1. helyezés: Kiss Jázmin 10. d (Szaktanár: Pap Viktória)

2. helyezés: Rédei Zsuzsanna 9. NyKny (Szaktanár: Szabó-Szász Dorottya)

3. vers – Christine Nöstlinger: Westwind

1. helyezés: Kiss Jázmin 10. d (Szaktanár: Pap Viktória)

Dicséret: Gáspár Veronika 10. d (Szaktanár: Pap Viktória)

Gratulálunk!

Tovább a megoldások:

2021. december 9-én Szekszárdon zajlott a Nemzeti Tehetség Program NTP-TMV-0017 Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Verseny alkalmazói programok (programozás) kategóriájának döntője.

 

 

Kovács János 11.C

 

a MateKIT projekttel 69/91 ponttal 4. helyezést ért el.

Felkészítő tanárai: Csóti Melinda, Harmath Zsolt és Sikó Dezső

2021.12.13.

2021. december 13-án került sor a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium német nyelvi munkaközössége által szervezett, sokéves hagyományra visszatekintő, a város 10. évfolyamos diákjainak meghirdetett német versenyére. 

Eredmények:

Név Iskola Szaktanár
1. Szabó Natália

Bányai Júlia Gimnázium

Kecskemét

Molnár Marianna
2. Balogh Edina Renáta

Kecskeméti Katona József

Gimnázium

Púlius Nóra
Capitan Tom

Kecskeméti Bolyai János

Gimnázium

Schnell Ildikó
Kohajda Ádám

Kecskeméti Bolyai János

Gimnázium

Schnell Ildikó
Székely Borbála

Kecskeméti Bolyai János

Gimnázium

Schnell Ildikó

 

Minden versenyzőnek, valamint felkészítő tanárának gratulálunk, és további sok sikert kívánunk.

A 2. helyen felsorolt tanulók teljesítménye hasonlóan kiemelkedő volt, ezért a zsűri úgy döntött, hogy a helyezésekben nem tesz különbséget. A felsorolás ABC sorrendben készült.   

A felsorolt versenyzők jutalmukat 2021.12.17-től átvehetik a Bolyai János Gimnázium portáján, egy átvételi elismervény kitöltése után.

A verseny értékelése:

egy százalék

Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!

Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.

Adószám: 18364956-1-03

Köszönjük!

 

 

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

August 2022
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum