Kezdőlap

 

Tagozat

Központi írásbeli felvételi

Szóbeli vagy gyakorlati

Hozott

Magyar

Matematika

Matematika

30%

40%

 

30%

Informatika

30%

40%

 

30%

Angol emelt

25%

25%

25%

25%

Német – angol nyelvi előkészítő

25%

25%

25%

25%

Spanyol – magyar két tanítási nyelvű

35%

35%

 

30%

Sporttagozat

25%

25%

25%

25%

Általános

35%

35%

 

30%

 

Hozott pontok számítása:

A 7. osztály év végi, a 8. osztály félévi eredményeiből az alábbi tantárgyakat figyelembe véve:
 
magyar nyelvtan és magyar irodalom számtani közepe
matematika
történelem
idegen nyelv
fizika
kémia
földrajz
biológia

 

 

Követelményszint az angol emelt szintű osztályba jelentkezők számára


Angolból csak szóbeli felvételi beszélgetést tartunk. 
Az 5-6 perces beszélgetés során képleírás segítségével kell társalogni az alábbi, általános társalgási témakörökről:


 1.    Family and Friends
 2.    School
 3.    Houses and Flats
 4.    Daily Routine
 5.    Sports
 6.    Hobbies
 7.    Shops and Clothes
 8.    Weather and Seasons
 9.    Health
 10.    Travelling


Angol nyelvtanból az alábbi igeidők ismeretét tartjuk szükségesnek:

Simple Present Tense
Present Continuous Tense
Simple Past
Past Continuous Tense
Simple Future Tense
’going to’ Future
Present Perfect Tense


Követelményszint német nyelvi tanulmányi területre jelentkezők számára 
    
    Szóbeli feladat: képleírás segítségével beszélgetés
A tanuló 2-6 képet kap, melyek a fentiekben felsorolt témák egyikéhez kapcsolódnak. A tanuló a képeken lévő szituációkat, történéseket önállóan német nyelven fogalmazza meg, a hasonlóságokat, különbségeket megállapítja.
A témát tanári segítő kérdések alapján fejti ki.

 1. Ich und meine Familie (Eltern, Großeltern, Verwandte)
 2. Familienfeste (Geburtstag, Party, Weihnachten)
 3. Mein Haus/Meine Wohnung (Wie sieht mein Zimmer aus?)
 4. Einkaufen (Wo kann man einkaufen?)
 5. Mein Hobby (Freizeitaktivitäten, außerschulische Tätigkeiten)
 6. Mein Stundenplan und meine Schule (Unterrichtsfächer, Lieblingsfächer)
 7. Mein Wohnort (Was zeigst du einem ausländischen Gast?)
 8. Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)
 9. Hausarbeit (Wobei helfe ich zu Hause?)
10. Mein Tagesablauf (Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen)

A beszélgetés során alkalmazandó nyelvtani ismeretek:
1. Präsens (tőhangváltós igék, elváló igekötős igék)
2. Perfekt (a múlt idő képzése, haben, sein)
3. Reflexive Verben (visszaható igék)
4. Modalverben (módbeli segédigék: können, dürfen; müssen, wollen, sollen)
5. Imperativ (felszólító mód)
6. Konjuktionen (weil, dass, ob, und, sondern, oder, denn, aber)
7. Wechselpräpositionen (wo?, wohin? stehen, liegen, hängen, stellen, legen)
8. Vonzatos igék (amelyek előfordulnak az általános iskolai tananyagban, A1-A2 szint)
9. Feltételes jelen
10. Melléknévragozás (gyenge)
11. A melléknév fokozása


 

Gyakorlati felvételi követelmények a köznevelés típusú sportosztályba 

 

 

A sport gyakorlati felvételi három egységből áll:

 1. Általános kondicionális és koordinációs képességek felmérése;        
 2. Sportági alkalmassági    ;
 3. Sportorvosi és egyesületi igazolás (bármelyik igazolás hiánya a „nem felelt meg” minősítést vonja maga után)

 

Az elérhető maximális pontszám 50 pont. A 29 pont alatti (azaz 28 pont és kevesebb) összes pontszám a „NEM FELELT MEG” minősítést vonja maga után.

 


Az olimpiai sportágakban a felvételi évében, vagy az azt megelőző két évben (6-7-8. osztályban) korosztályos magyar bajnoki címet szerzett, vagy a felvételi évében, vagy az azt megelőző két évben (6-7-8. osztályban) versenyjegyzőkönyvben szerepelt korosztályos válogatott MENTESÜL a sportosztályba kerülésért kötelező gyakorlati felvételi alól, és maximális sport felvételi pontszámot kapnak.

Az eredményeiket és válogatott tagságukat a sportági Szakszövetségek által kiadott hivatalos, pecséttel ellátott igazolással kell bizonyítaniuk, melyet legkésőbb a gyakorlati felvételi napjáig le kell adniuk!!!

 

 1. ÁLTALÁNOS KONDÍCIONÁLIS ÉS KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK FELMÉRÉSE

0-12 pont

 

Az alább felsorolt hat tesztből legalább négy sikeres teljesítése kötelező! Két nullás teszt a „nem felelt meg” minősítést vonja maga után!

 

A.) Ingafutás (mp)                        0-1-2 pont
B.) Függés (mp)                        0-1-2 pont
C.) Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (db) NETFIT    0-1-2 pont
D.) Helyből távolugrás (cm)                    0-1-2 pont
E.) Medicinlabda vetése fej fölött hátra két kézzel (m)    0-1-2 pont

F.) Hasizom teszt                        0-1-2 pont

 

 

A gyakorlatok végrehajtásának leírása:

 

 1. Ingafutás (egy kísérlet)

A kosárlabda pálya alapvonala és a félpálya vonala között (14 m) kell 5x oda-vissza (10 hosszt) futni.

A gyakorlat végrehajtása: A tanulók felállnak a kosárlabda pálya alapvonala mögé, úgy hogy nem érinthetik a vonalat semmilyen részükkel. A tanár indító jelére kezdik a felvételizők a tesztet. Elfutnak teljes sebességgel a kosárlabda pálya felező vonaláig, ott azt lábbal megérintve kitámasztanak, és teljes sebességgel visszafutnak az alapvonalig, ahol azt szintén lábbal megérintve újra kitámasztanak, és még négyszer megismétlik a feladatot. A feladat végén (ötödik visszaérkezésnél a kiinduló helyre) a kosárlabda pálya alapvonalán teljes sebességgel kell átfutni.

 

Érvénytelen az időeredmény, ha a tanuló egyszer is nem érintette meg lábbal valamelyik vonalat!

Ebben az esetben még egyszer próbálkozhat a végén, de ha a második futásánál is hibázik, akkor 0 pontot kap az igafutására!

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:    34:01 és fölötte         Lány:    0 pont    35:01 és fölötte

            1 pont:    34:00 – 32:01 mp között        1 pont    35:00 – 33:01 mp között

            2 pont:    32:00 mp és alatta            2 pont: 33:00 mp és alatta

 1. Függés (egy kísérlet) 

Kiinduló helyzet: Hajlított karú függés felső fogással a húzódzkodó rúdon, az áll a rúd vonala fölött kell hogy legyen, de nem érhet hozzá. A gyakorlat megkezdéséig a tanuló a bordásfalon támaszkodhat a lábával.

A gyakorlat végrehajtása: A tanár indító jelére a bordásfalon már nem támaszkodhat a felvételiző és a kiinduló helyzetben leírt hajlított karú függésben kell hogy megtartsa magát. Az áll vonala a húzódzkodó rúd vonala alá nem kerülhet. Ha az áll vonala a húzódzkodó rúd vonala alá kerül, vagy a tanuló eléri a maximális pontnak megfelelő másodpercet, akkor véget ér a feladat.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont      0 – 30” között        Lány:    0 pont      0 – 30” között

            1 pont    31 – 59” között            1 pont    31 – 44” között

            2 pont    60” -                    2 pont    45” -

 

 

 1. Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (egy kísérlet)

NETFIT ütemezett fekvőtámasz teszt. Az ütemezett fekvőtámasz teszt során a fekvőtámasz-helyzetben 90°-os könyökszögig végzett karhajlítást karnyújtást kell végezni hangjelzésre folyamatosan.

Kiinduló helyzet: A tanuló vállszélességű fekvőtámaszban helyezkedik el, kezei előre néznek, ujjai nyújtottak, lábai egyenesek és kissé nyitottak, lábujjain támaszkodik. (A teszt hanganyagának indításáig térdelőtámaszba ereszkedhet!)

A gyakorlat végrehajtása: A tanuló maximális számú karhajlítás-nyújtást igyekszik végrehajtani a hanganyag által diktált ütemben (1 db karhajlítás-nyújtás / 3 mp), törekedve arra, hogy teste folyamatosan egyenes vonalban maradjon, és a karhajlítás mélysége minden ismétlésnél kb. 90°-os legyen. A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (35 db), vagy már nem képes több karhajlítás-nyújtást helyes technikával végrehajtani, magáll, illetve másodjára téveszti el az ütemet.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:  0 – 19 ismétlésszám        Lány:    0 pont:      0 -  9 ismétlésszám

            1 pont: 20 - 29 ismétlésszám           1 pont:    10 - 19 ismétlésszám

            2 pont: 30 - tól                               2 pont:     20 - tól

 

 

 1. Helyből távolugrás (3 kísérlet) 

Kiinduló helyzet: A tanuló a kijelölt vonal mögött áll, térdei hajlítottak, a karjai a test előtt, párhuzamosan a talajjal, a lábujjak éppen érintik az elugró vonalat.

A gyakorlat végrehajtása: A tanuló a kar hátra majd előre lendítésével vegyen lendületet és rugaszkodjon el arra törekedve, hogy a lehető legmesszebb érjen talajt. Érkezés páros lábra. A tanuló három kísérletet tehet és a legjobb eredményt kell rögzíteni az elért távolságot centiméterben megadva. Az ugrás távolságát az elugró helyhez közelebb eső sarok talajra érkezési pontjáig mért legrövidebb távolság adja.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:        0 – 189 cm között        Lány:    0 pont:        0 – 169 cm között

            1 pont:    190 – 219 cm között            1 pont:    170 – 199 cm között

            2 pont:    220 cm-től                2 pont:    200 cm-től    

 

 

 1. Medicinlabda vetés hátra (3 kísérlet)

Fiúk 4 kg-os, Lányok 3 kg-os medicinlabdával

Kiinduló helyzet: Terpeszállás a dobóvonal előtt háttal felállással, a medicinlabda a kézben, könyökben hajlított karral, a mell előtt.

A gyakorlat végrehajtása:

1. ütem: térd- és csípőhajlítás közben a medicinlabda beengedése a két láb közé, karnyújtással mélytartásba;

2. ütem: lábnyújtással és törzsfeszítéssel a medicinlabda nyújtott karú vetése, karlendítéssel mellső középtartáson és magas tartáson át, hátra.

 

Pontozása:    Fiú:    0 pont:        0,0 –   7,0 m között        Lány:    0 pont:       0,0 – 6,0 m között

            1 pont:        7,1 –   9,9 m között            1 pont:       6,1 – 8,9 m között    

            2 pont:      10,0 m-től                2 pont:       9,0 m-től    

 

 1. Hasizom teszt (egy kísérlet)

Kiinduló helyzet: Hanyatt-fekvés bordásfalnál, lábfejek terpeszben beakasztva a bordásfal egyik fokába úgy, hogy a térdízület és a csípőízület derékszöget zár be. Kartartással mellső rézsútos mélytartásban. 

A gyakorlat végrehajtása: A tanuló maximális számú felülést igyekszik végrehajtani a hanganyag által diktált ütemben (1 db felülés / 3 mp). A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (60 db), vagy már másodszor nem érintette meg a bordásfal azon fokát, amelyiken a talpa támaszkodik, megáll, illetve másodjára téveszti el az ütemet.

1. ütem: törzsemelés és két láb között két kézzel bordásfal érintés, a bordásfal azon fokát kell megérinteni, amelyiken a talpa támaszkodik

2. ütem: törzsleengedés kiindulóhelyzetbe.

Pontozása:    Fiú:    0 pont:      0 – 39 ismétlésszám      Lány:      0 pont:  0 – 39 ismétlésszám

            1 pont:    40 – 59 ismétlésszám                      1 pont: 40 – 59 ismétlésszám

            2 pont:    60 ismétlésszám                              2 pont: 60 ismétlésszám    

 

2.) SPORTÁGI ALKALMASSÁG 0- 38 pont

 

A sportági alkalmasságit a jelentkező a felvételi ill. az azt megelőző két tanévben (6-7-8. osztályban) elért sporteredményeiből számítjuk az alábbiak szerint:

 

38 pont    Olimpiai sportágban, Magyar bajnoki 2-8. helyezés

 

35 pont:    Olimpiai sportágban, Magyar bajnokság első osztályában vagy a kiemelt utánpótlás bajnokságában való szereplés 9-16. hely; 

 

32 pont:    Olimpiai sportágban, Diákolimpia országos döntőn 1-8. helyezés

 

29 pont:    Olimpiai sportágban, Magyar bajnokság területi és regionális döntő 2-4. hely 

 

26 pont:    Olimpiai sportágban, Diákolimpia országos elődöntőn elért 2-4. hely

 

23 pont: Nem olimpiai sportágban Magyar bajnoki 1-8. helyezés;

 

20 pont: Nem olimpiai sportágban Diákolimpia országos döntőn elért 1-8. helyezés.

 

17 pont: Nem olimpiai sportágban Magyar bajnoki 9-16. hely;

 

0 pont: Az olimpiai és nem olimpiai sportágakban a fentebb felsorolt eredményeket nem elérők.

 

Az eredményeiket egyesületi vagy a sportági Szakszövetség pecsétjével igazolva, legkésőbb a gyakorlati felvételi napjáig le kell adniuk, különben a „nem felelt meg” minősítést kapja a felvételiző!

 1. SPORTORVOSI ÉS EGYESÜLETI IGAZOLÁS


A hivatalos (pecséttel ellátott) igazolásokat a legkésőbb a gyakorlati felvételi napjáig le kell adni!

Bármelyik igazolás hiánya esetén a felvételiző a „nem felelt meg” minősítést kapja.

 

Kecskemét, 2019. szeptember 16. 

 

                                                                   Testnevelői munkaközösség

 

 

 

Az emelt szintű matematika és emelt szintű informatika osztályunkba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik az átlagosnál nagyobb érdeklődést mutatnak a matematika, az informatika és a természettudományos tantárgyak iránt, valamint vállalják, hogy az iskolát képviselik a különböző versenyeken. A négy év során emelt óraszámú matematikával alapozzuk meg a természettudományok magasabb szintű elsajátítását. Ebben az osztályban csoportbontásban tanulják a tanulók a matematika, az informatika és a fizika tantárgyakat. A 11. és 12. évfolyamon pedig a diákok érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak vagy további matematika órákat vagy emelt óraszámú informatikát illetve fizikát. A legtehetségesebb diákoknak lehetőséget biztosítunk a nyelvi órák magasabb óraszámban való tanulására is, amellyel a biztosabb nyelvtudás megszerzését segítjük. A képzés színvonala és a szakosodás lehetővé teszi, hogy tanulóink eredményesen készüljenek fel az emelt szintű érettségire valamint a mérnöki, informatikus vagy közgazdasági egyetemeken folytatott felsőfokú tanulmányaikra.

Az emelt szintű sportosztálybana testnevelési órák száma kiegészül a nulladik és az 1. órában tartott, az adott sportághoz kapcsolódó szakedzővel irányított foglalkozással. Sportosztályunk fő profilja a fiú és a leány kosárlabda, az atlétika, a fiú röplabda és labdarúgásOktatásuk a „köznevelési sportiskolai” kerettanterv szerint történik. A tagozatra csak azok jelentkezhetnek, akik valamely sportegyesület igazolt versenyzői.

Az emelt szintű angol nyelvi osztályunkbaazoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik magas szintű angol nyelvtudást szeretnének szerezni. A képzés középhaladó szintről indul. A négy év során végig heti 6 órában tanulják az angolt. A képzés célja, hogy a 12. évfolyam végére minden tanuló felsőfokú (C1) nyelvvizsgát és emelt szintű érettségit tegyen. 

Spanyol–magyar két tanítási nyelvű osztályunköt évfolyamos. Erre a tehetségfejlesztő tagozatra olyan motivált, önálló tanulásra képes, jó nyelvérzékkel rendelkező, nagyon szorgalmas diákokat várunk, akik egy év intenzív nyelvtanulás után képesek spanyol nyelven más tantárgyakat is tanulni. A spanyol nyelv oktatása teljesen kezdő szintről indul. Az első év során a tanulóknak a haladó szintű nyelvtudás mellett a célnyelven való tanulás képességét is el kell sajátítaniuk. Olyan diákokat várunk, akik örömmel vállalják ezt a kihívást is. Az első, előkészítő évben 18 órában intenzív spanyol nyelvi képzés folyik, amelyet heti három órában spanyol anyanyelvű tanár tart. A második évtől minden évfolyamon három-három tantárgyat (történelem, földrajz és célnyelvi civilizáció) spanyolul tanulnak a diákok, melyek közül kettőből spanyol nyelvű érettségi vizsgát kell tenniük az ötödik (12. évfolyam) végén. Ha az emelt szintű spanyol nyelvi érettségit legalább 60%-ra (jelesre) teljesítik, államilag elismert felsőfokú, C1 típusú nyelvvizsgát kapnak a kétnyelvű, Spanyolországban is elismert érettségi bizonyítvány mellé.

Második idegen nyelvként egységesen angolt tanulnak majd a diákok. A jelentkezés feltétele, hogy a tanulóknak legyen angol nyelvi előismeretük. Akik az angol nyelvet nem iskolai keretek között tanulták, azaz a bizonyítványukban nincsen jegy angolból, azoknak a tanulóknak szóbeli felvételi meghallgatáson kell részt venniük.

A tanulók így haladó szinten folytatják angol nyelvi tanulmányaikat, s az ötödik év végére többségük felsőfokú (C1), a többiek pedig középfokú (B2) nyelvvizsgát szereznek. Az ebben az osztályban végzett diákjaink általában két nyelvvizsgával kezdik el egyetemi tanulmányaikat leginkább gazdasági, turisztikai, kommunikációs, bölcsészet és egészségtudományi területeken. 

 

Német–angol nyelvi előkészítő osztályunkat öt évfolyamosra hirdetjük. Az első évben 12 német és 6 angol nyelvi óra mellett informatikát, matematikát és szövegértést tanulnak diákjaink. Mindkét idegen nyelvet végig emelt óraszámban tanítjuk. A német nyelv haladó szintről, az angol nyelv oktatása kezdő szintről indul. A diákoknak lehetőségük van iskolán belül megszerezni a hazai felsőfokú nyelvvizsgát kiváltó DSD nemzetközi nyelvvizsgát is. Az angol nyelv magas óraszáma pedig biztosítja az emelt szintű érettségi vizsgára avagy a középfokú nyelvvizsgára való sikeres felkészülést. A diákok túlnyomó többsége már két nyelvvizsga birtokában lesz egyetemi hallgató.

Általános tagozatú osztályunkat azoknak a diákoknak indítjuk, akik minden tantárgyból jól teljesítenek, de egyelőre nem szeretnék elkötelezni magukat egyik irányba sem. Ebben az osztályban lehetőséget kapnak arra, hogy az általános műveltség megszerzésének folyamatában alakuljon ki bennük, hogy milyen pályára szeretnének lépni. Ebbe az osztályba olyan tanulók jelentkezhetnek, akik tanultak már angolt, mivel itt haladó szintről folytatják nyelvi tanulmányaikat. Emellett 11. és 12. osztályban lehetőségük nyílik arra is, hogy nagyobb óraszámban tanulják azokat a tantárgyakat, amelyekre az egyetemi/főiskolai felvételihez szükségük van. 

 

Az immár 30 éves Kecskeméti Bolyai János Gimnázium 1987-ben nyitotta meg kapuit. Nevét az 1802-ben született világhírű matematikusról kapta. Jelenleg 567 diák tanul és 49 pedagógus dolgozik az elmúlt három évtizedben országosan is ismertté és elismertté vált intézményben.

A XXI. század korszerű iskoláját szeretnénk megteremteni különböző képzéseinkkel. Matematika, informatika, angol és sport emelt szintű képzéseink mellett spanyol–magyar két tanítási nyelvű, német–angol nyelvi előkészítő valamint általános tantervűosztályainkba jelentkezhetnek a tanulók.

A tanulóknak két idegen nyelvet kell választaniuk. Mivel a diákok az általános iskolákban eltérő óraszámban tanulták az idegen nyelveket, a nyelvi csoportok nem osztályon belül, hanem az évfolyamok szintjén szerveződnek. Így tudjuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy mindenki a már elért szinttől folytathassa a nyelvtanulást.

A nyelvi tanulmányi területekre járó diákjaink 99 százaléka az érettségi idejére már középfokú – gyakran felsőfokú – nyelvvizsgával rendelkezik. Az angolon és a németen túl olaszt és spanyolt is lehet nálunk tanulni. Büszkék vagyunk arra, hogy 2008-tól iskolánk „DSD nyelvvizsga központ”, így diákjaink intézményünkben szerezhetik meg német felsőfokú nyelvvizsgájukat. Mivel gimnáziumunk úgynevezett PASCH-iskola, diákjaink tanulmányaik során részt vehetnek az Iskolák: a jövő partnerei“elnevezésű globális projekt tevékenységeiben is.

A Bolyai János Gimnáziumban folyó pedagógiai munka egyik kiemelt célja a tehetséggondozás. Ennek köszönhetően diákjaink évek óta sikeresen szerepelnek az országos és megyei tanulmányi, művészeti és sportversenyeken. Az eredményes tanulást biztosítva csoportbontásban tanítjuk az informatikát, az idegen nyelveket és a matematikát, a matematika és informatika emelt szintű képzésben a fizikát is. Munkánk eredményességét bizonyítja az is, hogy elnyertük a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet.

A tanulók több szakkör – mint pl. kreatív írás, versmondó, társasjáték és robotika szakkör, az iskolai vegyeskar, a környezetvédelmi kör, művészeti szakkör, a tantárgyi szakkörök közül pedig a matematika, kémia, biológia, informatika, idegen nyelvi – munkájába kapcsolódhatnak be. Pedagógiai munkánk hátterét szolgálják a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, a kompetencia alapú oktatást is segítő szaktantermek, a számítógépes nyelvi labor, a 650 négyzetméteres tornaterem és a 350 négyzetméteres aula. Az információszerzést, a tudás megalapozását és a szabadidő hasznos eltöltését a tizenháromezer kötetes könyvtár segíti.

Sporteredményeinket megyei és országos szinten is jegyzik. A diákolimpiákon fiú kosárlabdázóink és leány atlétáink rendszeresen a legjobbak között vannak.  Az utánpótlás-nevelés meghatározó intézménye Kecskeméten a Bolyai János Gimnázium. 2006 óta köznevelési sportiskolaként is működünk.  Kiemelt rendezvényünk a Bolyai Kosárlabda Kupa. A versenysport mellett a Bolyai Diáksportkörszervezi az iskolai kosárlabda, labdarúgó, testépítő (kondicionáló), szabadidős programokat.

Iskolánkban a tehetséggondozáson túl a személyiség fejlesztése a fő feladat. Kiemelt figyelmet fordítunk az önismeret fejlesztésére az osztályfőnöki órákon szervezett játékokkal, tréningekkel. Hasonló lehetőséget biztosítanak a hagyományos sport- és tanulmányi versenyeken túl az ének-zenei és képzőművészeti programok (Zengő aula, Bolyai Diákgaléria), a tehetséges irodalmárok felkarolása és a színjátszó kör bemutatói (Bolygató, karácsonyi színdarabok). Az iskola kórusa többször nyert arany és ezüst minősítést a különböző versenyeken. 1994 óta jelenik meg a Bolygatócímű iskolaújság, melyben az intézményi életet bemutató cikkek és a diák írók és költők művei mellett tehetséges képzőművészeink munkái is helyet kapnak. 2000 óta a legtehetségesebb bolyais „írónk, költőnk” elnyerheti a Magó István-díjat.

Hagyományaink őrzése, ápolása iskolaközösségünk szép és nemes feladata. Klasszikus programjaink – mint pl. a gólyanapok, a gólyabál, a szalagavatómegvalósításukban különböznek más iskolákétól. A névadó tiszteletére rendezett Bolyai-napok, a Bolyai Kosárlabda Kupa, a karácsonyi ünnepség, a Zengő aulahangversenysorozat, a Bolyai Diákgaléria, a fordított napi diákdiri-választások mind-mind a „bolyais” szellemiséget gazdagítják.

Az Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért, mint Akkreditált Kiváló Tehetségpontjutalmazza a legjobb tanulmányi, sport- és művészeti eredményt elért tanulókat, közösségeket, és anyagilag segíti a nemzetközi testvériskolai kapcsolatokat is.

A Bolyaiba felvett vidéki tanulóknak a Táncsics Mihály Kollégium biztosít elhelyezést.

kjhljkhlkjhjlj kjhlkjhlkhlkjhljk kljhlkjhlkjhlhljk ékljélkjklé

egy százalék

Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!

Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.

Adószám: 18364956-1-03

Köszönjük!

 

 

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

August 2022
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum