Kezdőlap

Az elektronikus beiratkozás menete

a 2020/2021-es tanévre felvett diákok esetében

 

KÉRJÜK A SZÜLŐKET, A KRÉTA GONDVISELŐI HOZZÁFÉRÉSÜKET KÉSZÍTSÉK ELŐ!

Ha a szülő NEM rendelkezik gondviselői hozzáféréssel a KRÉTA rendszerben, abban esetben ideiglenes regisztrációra lesz szüksége:

1.  ha gyermeke valamelyik állami fenntartású intézményben tanul, akkor az általános iskola titkárságán vagy az általános iskola  intézményvezetőnek/helyettesnek jelezze a problémát, akik rövid időn belül ezt a típusú hozzáférést biztosítják a KRÉTA naplóhoz.

2. ha nem állami állami fentartású intézményben tanul gyermeke vagy a gondviselői hozzáférést  nem sikerül megszereznie az általános iskolától, akkor a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon a Beiratkozás középfokú intézménybe menüponton keresztül tud ideiglenes regisztrációt létrehozni.

Megjegyzés: A meglévő, általános iskolai KRÉTA-s gondviselői belépés használata – amennyiben van – azért előnyösebb, mint az ideiglenes létrehozása, mert a KRÉTÁ-s gondviselő belépés esetén a rendszerben tárolt személyes adatokat a program automatikusan betölti a beiratkozásos űrlapokra, így azokat nem kell beírni.

 

 

A Kecskeméti Bolyai János Gimnáziumba a 2020/2021-es tanévre felvett diákok és szüleik az elektronikus ügyintézést használva iratkozhatnak be. Amennyiben jelen dokumentum minden lépését elvégzik, akkor személyesen nem kell megjelenniük a beiratkozáshoz.

Jelen leírás az elektronikus beiratkozás folyamatát segíti annak részletes leírásával.

Az elektronikus beiratkozás folyamat a következő 4 lépésből áll:

1. Gondviselői jogosultsággal BKI ügy (Beiratkozás középfokú intézménybe) indítása.
2. A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése
3. A BKI ügy beküldése.
4. A BKI ügy “Tudomásul vett” státuszba kerülése

 

 

1. lépés: Gondviselői jogosultsággal BKI ügy indítása

A. Ha a szülő rendelkezik gondviselői hozzáféréssel KRÉTA rendszerben:

Azon diák szülője, akinek gyermeke valamelyik állami fenntartású intézményben tanult a 2019/2020-as tanévben – elvileg – már kapott un. gondviselői hozzáférést a KRÉTA naplóhoz.
Ebben az esetben a jelenlegi általános iskola KRÉTA webes (nem telefonos applikáció!) felületére kell belépnie ezzel a gondviselői hozzáféréssel.
Ekkor a belépés után a KRÉTA felületén a menüsor végén megjelenik az e-Ügyintézés menüpont: (ez a diák azonosítóval történő bejelentkezéskor NEM jelenik meg!)

Az e-Ügyintézés menüpontot kiválasztva a rendszer átnavigál az e-ügyintézés felületére, ahol a bal oldalon az Ügyintézés indítása menüt kiválasztva megjelenik az indítható ügyek listája. Ebből a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet kell kiválasztani és elindítani.

Ha sikerült ideáig eljutnia, akkor folytathatja a 2. lépésen.

Ha a szülő NEM rendelkezik gondviselői hozzáféréssel a KRÉTA rendszerben:

Ha gyermeke valamelyik valamelyik állami fenntartású intézményben tanul, akkor az általános iskola titkárságán vagy az intézményvezetőnek/helyettesnek jelezze a problémát, akik rövid időn belül ezt a típusú hozzáférést biztosítják a KRÉTA naplóhoz. Ha ez megtörtént, akkor az előző pontban leírtak szerint haladhat tovább.

Ha nem állami fenntartású intézményben tanul gyermeke vagy a gondviselői hozzáférést nem sikerül megszerezni az általános iskolától, akkor a teendő a következő: töltse be a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalt, s itt válassza ki a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet:

A megjelenő ablakban válassza ki az Ideiglenes regisztráció létrehozásához kérjük kattintson ide linket.

Itt adja meg a nevét, e-mail címét, leendő felhasználói nevét és jelszavát kétszer karakterhelyesen.

Ezután a most létrehozott felhasználói név és jelszó párossal be is lép a rendszer és folytathatja a 2. lépésen. (A felhasználói nevét és jelszavát jegyezze meg, hiszen a későbbiekben szüksége lehet rá!)

Megjegyzés: A meglévő, általános iskolai KRÉTA-s gondviselői belépés használata – amennyiben van – azért előnyösebb, mint az ideiglenes létrehozása, mert a KRÉTÁ-s gondviselő belépés esetén a rendszerben tárolt személyes adatokat a program automatikusan betölti a beiratkozásos űrlapokra, így azokat nem kell beírni.

2. lépés: A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése és az ügy beküldése

Az ügy indításakor felugró figyelmeztető ablak azt emeli ki, hogy a jelen, iskola által készített tájékoztatót érdemes elolvasni illetve, hogy a felületet 2020. június 15-től lehet használni:

Az űrlap a következő adatok megadását kéri a beiratkozáshoz.

Tanuló adatai – Személyes adatok

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor az adatokat áttölti a meglévő rendszerből, így azokat ellenőrizni kell csak. (Nagyon fontos, hogy az oktatási azonosító és a gyermek születési időpontja pontosan legyen kitöltve, hiszen az ügy véglegesítésekor ezt hasonlítja össze az éltalunk feltöltött adatokkal a program.)
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az anyanyelve mezőt is töltse ki!

Tanuló adatai – Igazolványok

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a TAJ számot betölti a rendszer, azonban a Diákigazolvány/NEK azonosító számát be kell írni. Ez a beiratkozásnak egy nélkülözhetetlen adata, hiszen ennek segítségével tudunk új diákigazolványt igényelni.
Ez azon az Okmányirodában kapott papíron van rajta, amit akkor kaptak, amikor az Okmányirodában NEK adatlap igénylését kezdeményezték a fénykép és aláíráskép felvételezéssel. Ha ezt még nem tették meg, akkor legyenek szívesek mielőbb elfáradni a legközelebbi Okmányirodába/Kormányablakba. 
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező, a folyamatban levő NEK adatlap igénylés esetén a NEK azonosító számhoz kérjük írják hogy "folyamatban". 

Tanuló adatai – Lakcím adatai

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor az adatokat áttölti a meglévő rendszerből, így azokat ellenőrizni kell csak.
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező.
Amennyiben gyermeke nem a lakcímkártyáján szereplő címen lakik, akkor adja meg az életvitel szerinti tartózkodási helyét is!

Tanuló adatai – Törvényes képviselő adatai

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a meglévő adatokat áttölti a rendszerből, így azokat ellenőrizni kell. Azonban mindenképpen ki kell egészíteni a törvényes képviselet jogalapja, valamint a szülő édesanyjának a nevével (ez utóbbi – azaz a nagymama – születési neve azért kell, mert a beiratkozási dokumentum nyilatkozataiba, amit a szülő tesz, az édesanyja és a lakcíme “azonosítja” a szülőt.)
A telefonszám megadása kötelező, az e-mail cím megadását pedigaz állandó kapcsolattartás biztosítása érdekében kérjük.
Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az e-mail cím mezőt is töltse ki!

Kérjük együtt élő és bírósági végzésben el nem tiltott gondviselő esetén a második gondviselő adatait is legyenek szívesek megadni az Új gondviselő hozzáadása opció kiválasztásával és az adatok megadásával:

 

Tanuló adatai – Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet

Itt csak abban az esetben jelezzen bármit, amennyiben arról a megfelelő szakszolgálat szerinti érvényes szakvéleménye van és azt gyermeke a tanulás során figyelembe is szeretné vetetni. Az erre vonatkozó dokumentumokat majd a tanév kezdetekor tudja bemutatni az iskolában.

Nyilatkozatok

Kérjük, jelezze, hogy szeptembertől várhatóan kér-e menzát. 
Kollégium igénylésére iskolánkban nincs lehetőség! Ha kollégium igényük van, akkor a Kecskeméti Táncsics Mihály középiskolai kollégium   beiratkozására kell elmenniük. (Ennek módjáról a kollégiumokban érdeklődjenek!)

A középfokú köznevelési intézmény, amelybe a tanulófelvételt nyert

 

A intézmény nevénél elegendő az iskola nevének elejét beírni, majd a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium-ot kiválasztani a listából. Ennek hatására az iskola OM azonosítója (027945) bekerül az Intézmény azonosító mezőbe.
A megjegyzés rovatba írjon bele minden olyan információt, melyet a beiratkozással kapcsolatosan szeretne a fentieken túl megosztani velünk.

Csatolt dokumentumok

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat (fényképezve vagy szkennelve) szükséges csatolni annak érdekében, hogy személyesen ne kelljen beiratkozni:
– Személyi igazolvány
– Lakcímkártya
– Születési anyakönyvi kivonat
– TAJ kártya
– Általános iskolai bizonyítvány másolata
– NEK azonosítót tartalmazó adatlap
Az iratok közül az első tanítási napra az általános iskolai bizonyítványt be kell hoznia a diáknak!

Az ügy mentése majd tovább szerkesztése

Ha elindította a BKI ügyet, de nem tudta befejezni, akkor van lehetősége piszkozatként menteni az oldal alján lévő Piszkozat mentése nyomógomb segítségével.

A rendszer az adatokat az adott gépre menti el, így ha következőben az 1. lépésben részletezett módon belép az E-ügyintézés felületére és elindít egy BKI ügyet (Beiratkozás középfokú intézménybe), akkor jelzi a rendszer, hogy az adott gépen van mentve már egy BKI ügy és azt szeretné-e folytatni:

Az ügyet akárhányszor lehet menteni és – az adott számítógépen – tovább folytatni egy későbbi időpontban. Azonban fontos tudi azt, hogy a csatolt dokuemntumokat nem menti, azokat az újbóli megnyitás után újra kell csatolni!

3. lépés: A BKI ügy beküldése.

Előnézet:

Az ügy beküldése előtt az oldal alján lévő Előnézet nyomógombbal letölthető pdf dokumentumot le kell tölteni:

Kérjük a letöltött dokumentumot nyomtassák ki és a megfelelő helyeken a diák és a gondviselők írják alá (diák 2 helyen, szülő 2 vagy 3 helyen) és tanúkkal is irassák alá a megadott helyeken. A 2 nyilatkozatot a tanuk helyén 18 év feletti ismerőssel/munkatárssal/ szomszéddal írassák alá.

Az aláírt 4 oldalas dokumentumot szkenneljék be (1 pdf dokumentumba) vagy fényképezzék le (ez 4 darab fényképet jelent) és azt a csatolt dokumentumokhoz töltsék még fel!

Ezt a dokumentumot a beíratkozás napján hozzák magukkal!!!

Beküldés:

Amennyiben űrlapot kitöltöttek és minden állományt feltöltöttek, az oldal alján lévő Beküldés gombbal küldheti be kérelmét:

 

Ekkor 2 eset lehetséges:

1. Az iskolánk által a saját KRÉTA rendszerébe június 7-ig feltöltött adatok között azonosítja a gyermekét és az ügy beküldésre kerül:

Ekkor megjelenik az Ön által beadott ügyek listájában a beiratkozás:

Ebben az esetben teendője a beiratkozás elektronikus részével nincsen.

2. Gyermeke adatait nem találja a rendszer a középiskola által feltöltött adatok között:

Kérjük, ebben az esetben először ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a gyermeke családi és utóneveit, a születési dátumát (a születési anyakönyvi kivonat adatai a mérvadók!)
Kérjük ha továbbra is fennáll a probléma, vegye fel velünk a kapcsolatot a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldött telefonos elérhetőséget is tartalmazó elektronikus levélben, s megkeressük a figyelmeztetés okát.

A kiírással ellentétben, a beíratkozáshoz személyes megjelenésre csak akkor lesz szükség, ha valamiért nem fogja tudni véglegesen beküldeni a kérelmet!

A beíratkozás utáni szülői értekezleten a kinyomtatott és aláírt dokumentumokkal együtt számítunk megjelenésére.

4. lépés: A BKI ügy "Tudomásul vett" státuszba kerülése

Az elektronikusan beküldött adatokat ellenőrizzük és, ha mindent rendben találunk, akkor  elektronikus levélben “Tudomásul vett” státuszt kap az a kérelmet elindító gondviselő. Amennyiben valaki “hiánypótlásra visszaküld” státuszt kap, akkor a kért dokumentumokat mielőbb küldje vissza, hogy “Tudomásul vett” státuszt kaphasson.

 

egy százalék

Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!

Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.

Adószám: 18364956-1-03

Köszönjük!

 

 

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

August 2022
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum