Közzétételi lista

1.

Intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 2011. évi CXII. tv. 1. melléklet     I/1.
2. Intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 2011. évi CXII. tv. 1. melléklet     I/3.
3. Szakmai alapdokumentum, honlapjának elérhetősége 2011. évi CXII. tv. 1. melléklet     I/9.
4. Az Intézmény döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv 1. sorszám alatt meghatározott adatai. 2011. évi CXII. tv. 1. melléklet     I/11.
5.

Az Intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

 - A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

- SZMSZ

- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2011. évi CXII. tv. 1. melléklet     II/1.
6. Az Intézmény felvételi lehetőségéről szóló tájékoztató. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) a) pontja
7. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) b) pont
8. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) c) pont
9. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) d) pont
10. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) e) pont
11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) f) pont
12.

A szervezeti és működési szabályzat,

a házirend és

a pedagógiai program.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (1) g) pont
13. A tantestület tagjai 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) a) pont
14. NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) b) pont
15. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) c) pont
16. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) d) pont
17. A középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) e) pont
18. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) f) pont
19. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) g) pont
20.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit,

a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét.

229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) h) pont
21. Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. 229/2012. (VIII.28) Korm.rend.   23.§. (3) i) pont
22. A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR rendszerében október 20-áig elhelyezi.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 32. § (3) bek.

egy százalék

Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!

Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.

Adószám: 18364956-1-03

Köszönjük!

 

 

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

September 2022
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum